جست‌وجو در اسنپ‌فود

ایرانی

زرشک پلو بامرغ

.
زرشک پلو بامرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله کباب

.
فیله کباب
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

.
خوراک مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده

.
خوراک کوبیده
۲۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

.
کشک بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب آرا

.
چلو کباب آرا
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب آرا

.
خوراک کباب آرا
۳۳,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده

.
چلوکباب کوبیده
۳۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگینی

.
چلوکباب نگینی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

.
چلوکباب برگ ممتاز
۷۵,۰۰۰ تومان

میکس

.
میکس
۶۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

.
ته چین مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

.
ته چین گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

باقالی ‍‍پلو باگوشت

.
باقالی ‍‍پلو باگوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

.
باقالی پلو با مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

چلوخورش خلال

.
چلوخورش خلال
۴۵,۰۰۰ تومان

چلوخورش سبزی

.
چلوخورش سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری

.
کباب بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی

.
کباب سلطانی
۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترش

.
کباب ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

کباب شیشلیک

.
کباب شیشلیک
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

..
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

..
خوراک جوجه کباب با استخوان
۳۰,۰۰۰ تومان

دنده کباب

.
دنده کباب
۷۰,۰۰۰ تومان

اکبرجوجه

.
اکبرجوجه
۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

.
ماهی قزل آلا
۵۰,۰۰۰ تومان

کته

.
کته
۱۰,۰۰۰ تومان

پلو

برنج ساده زعفرانی
پلو
۱۰,۰۰۰ تومان

خورش سبزی بدون پلو

.
خورش سبزی بدون پلو
۲۸,۰۰۰ تومان

خورش خلال بدون پلو

.
خورش خلال بدون پلو
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک نگینی

.
خوراک نگینی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک -برگ

.
خوراک -برگ
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک-میکس

.
خوراک-میکس
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

.
خوراک گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

سینی کباب ویژه ته چین

.
سینی کباب ویژه ته چین
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک سینی کباب

.
خوراک سینی کباب
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سینی ۸ نفره مخصوص ته چین

ته چین مرغ - باقالی پلو با گوشت - باقالی پلو با ماهی - جوجه کباب - کباب آرا - شیشلیک - مرغ سرخ شده - کته
سینی 8 نفره مخصوص ته چین
۵۰۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه

چلو جوجه
۳۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

.
آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی و پیش غذا

سالاد بار

..
سالاد بار
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

.
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

.
نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

.
دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

.
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

.
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

سوپ جو

.
سوپ جو
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ  قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۵۰۰ تومان

ژله مراسم

ژله مراسم
۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا
۱۵,۰۰۰ تومان