جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص سر آشپز

۳۵۰-۴۰۰ گرم کباب کوبیده با مخلوط فلفل دلمه و ادویه مخصوص سر آشپز
چلو کباب مخصوص سر آشپز
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۳۰۰ گرم راسته
چلو کباب برگ مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش (چنجه)

چلو کباب ترش (چنجه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۳۰۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی نگین دار

چلو کباب لقمه زعفرانی نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (معمولی)

۱۵۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده (معمولی)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (مخصوص)

۲ سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده (مخصوص)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (معمولی)

۱۸۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب (معمولی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (مخصوص)

۲۵۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب (مخصوص)
۱۸,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب سلطانی

کته کباب سلطانی
۵۰,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ

کته کباب برگ
۴۳,۰۰۰ تومان

کته کباب چنجه

کته کباب چنجه
۳۲,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری

کته کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

کته کباب میکس

کته کباب میکس
۳۲,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده

کته کباب کوبیده
۲۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب

کته جوجه کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

۳۰۰ گرم راسته
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش (چنجه)

خوراک کباب ترش (چنجه)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۳۰۰ گرم کباب کوبیده
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی نگین دار

خوراک کباب لقمه زعفرانی نگین دار
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (معمولی)

۱۵۰ گرم کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (معمولی)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (مخصوص)

۲ سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (مخصوص)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (معمولی)

۱۸۰ گرم جوجه کباب
خوراک جوجه کباب (معمولی)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (مخصوص)

۲۵۰ گرم جوجه کباب
خوراک جوجه کباب (مخصوص)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کتلت

چهار عدد
خوراک کتلت
۱۲,۵۰۰ تومان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۷,۵۰۰ تومان

کته زرشک پلو با مرغ

کته زرشک پلو با مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

کته خورشت فسنجان

کته خورشت فسنجان
۲۲,۰۰۰ تومان

کته خورشت قورمه سبزی

کته خورشت قورمه سبزی
۱۹,۵۰۰ تومان

کته خورشت قیمه بادمجان

کته خورشت قیمه بادمجان
۲۱,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه

کته خورشت قیمه
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک

نوشابه بطری کوچک
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

ماءالشعیر بطری
۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

ماءالشعیر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

ماءالشعیر خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی

دوغ سنتی

کوچک

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۵۰۰ تومان

بزرگ

۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده سبزیجات

دوغ خانواده سبزیجات
۴,۰۰۰ تومان