جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه کاردی

چلو کباب لقمه کاردی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

چلو کباب برگ معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب یونانی

چلو کباب یونانی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوسفندی

چلو فیله کباب گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص vip

سینی مخصوص vip
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه کاردی

خوراک کباب لقمه کاردی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

خوراک کباب برگ معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب یونانی

خوراک کباب یونانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب گوسفندی

خوراک فیله کباب گوسفندی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی

خوراک کباب سلطانی گوسفندی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

خوراک گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر کوچک

ماءالشعیر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

دوغ سنتی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان