نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

آش و حلیم

آش رشته

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ، نعنا داغ و سیر داغ، یک بسته نان لواش
آش رشته

دو و نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۳۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۴,۰۰۰ تومان

یک پرس

۱۲,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ، نعنا داغ و سر داغ، یک بسته نان لواش
آش شله قلمکار

دو و نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۳۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۴,۰۰۰ تومان

یک پرس

۱۲,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم با گوشت گوسفندی، روغن، تزیین با : شکر، دارچین و کنجد، یک بسته نان لواش
حلیم

دو و نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۳۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۴,۰۰۰ تومان

یک پرس

۱۲,۰۰۰ تومان

عدسی

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آب نارنج و گلپر، یک بسته نان لواش
عدسی

دو و نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۳۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۴,۰۰۰ تومان

یک پرس

۱۲,۰۰۰ تومان

سمنو

سمنو
سمنو

یک کیلو

۲۰,۰۰۰ تومان

یک پرس

۱۰,۰۰۰ تومان