جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ،۱۵۰گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

کباب برگ گوشت ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، ۲۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

ران

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لی...
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

کباب برگ گوشت ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، ۲۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

ران

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال مرغ کبابی ۵ عددی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک بال کبابی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

کباب چنجه گوشت ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیموف یک عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

کباب برگ گوشت ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب لقمه
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

کباب چنجه گوشت ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب چنجه

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لی...
چلو کباب سلطانی
۱۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

کباب برگ گوشت ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب برگ

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

کباب چنجه گوشت ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب چنجه

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو کباب لقمه
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو
چلو کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ،۱۵۰گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، پیاز، لیمو
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیموف یک عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

کباب برگ گوشت ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

کباب چنجه گوشت ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب چنجه

یک سیخ (گوساله)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ (گوسفندی)

۱۰
۲۲۵,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک کباب مخلوط کوبیده و جوجه
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب فیله مرغ، ۱۵۰دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال مرغ کبابی ۵ عددی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، یک عدد نان لواش
خوراک بال کبابی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده، ۲۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

ران

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ سوخاری

۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، نان تست، سس سزار
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، نان تست، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

شرکتی، یک نفره
سالاد فصل
۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

شرکتی، یک نفره
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی، یک نفره
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی، یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

پپسی

۱۳,۸۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۴۰۰ تومان

پپسی

۲۱,۴۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

سون آپ

۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶۰,۰۰۰ تومان