جست‌وجو در اسنپ‌فود

منوی مخصوص و ممتاز

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

کوبیده ۲ سیخ
چلو کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله حلزونی

چلو جوجه کباب فیله حلزونی
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان

چلو جوجه کباب بی استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی تند

چلو جوجه کباب مکزیکی تند
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (اقتصادی)

چلو ماهی قزل آلا (اقتصادی)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)

زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (اقتصادی)

با فیله مرغ
چلو خورشت قورمه سبزی (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (اقتصادی)

با فیله مرغ
چلو خورشت قیمه (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ (اقتصادی)

خوراک شنیسل مرغ (اقتصادی)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده شرکتی

زیتون پرورده شرکتی
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ سنتی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی بزرگ

۱.۵ لیتر
دوغ سنتی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان