جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود مستر کنتاکی

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چیلی (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون بوقلمون فرآوری شده، قارچ، ذرت فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا بوقلمون (ایتالیایی)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، فلفل، کدو، بادمجان، گوجه، پیاز، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سینه مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله طعم دار شده ، قارچ، پنیر ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر میکس (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سینه مرغ کنتاکی، ژامبون وقلمون، استیک، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سوپر میکس (ایتالیایی)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کنتاکی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سینه مرغ کنتاکی، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا کنتاکی (ایتالیایی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا گوشت و مرغ (ایتالیایی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، راسته گوساله طعم دار شده ،سس سیر، قارچ، پنیر ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا سیر استیک (ایتالیایی)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

گوشت گوساله رست شده و قارچ، پنیر ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا ماشروم (ایتالیایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوجه گیلاسی، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر (ایتالیایی)

مخلوط پنج پنیر
پیتزا پنیر (ایتالیایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص مستر کنتاکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، بوقلمون، ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، پنیر کبابی، بیکن سالامی، قارچ، پنیر ترکیب...
پیتزا مخصوص مستر کنتاکی (آمریکایی)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گودا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا گودا (آمریکایی)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، گوشت و قارچ، مرغ و قارچ، استیک، گودا، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل (آمریکایی)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، سوسیس ۹۰%، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا سوسیس (آمریکایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن چیز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۰ سانتی متری (استافد با سوسیس)، بیکن گوشت فرآوری شده، قارچ، پنیر ترکیبی، سس تک نفره
پیتزا بیکن چیز (آمریکایی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

اسموکی برگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی،سس ویژه دودی، پیاز خام حلقه ای، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
اسموکی برگر
۱۲۱,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، پیاز خام حلقه ای، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
همبرگر

سینگل

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۲ ورقه پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
چیز برگر

سینگل

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
ماشروم برگر

سینگل

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۹۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
رویال برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰گرمی، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ وپنیر ،خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره
میکس برگر
۱۷۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن با قارچ و پنیر

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچو پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
گریل چیکن با قارچ و پنیر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ و پنیر

۲ تکه شنیسل مرغ، قارچ، ۲ لایه پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
چیکن برگر با قارچ و پنیر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

زینگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ۲ لایه پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو
زینگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون، ۳ لایه پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره
سوپریم
۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

گوشت رست، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ، ژامبون، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ (طبخ در فر)، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ تنوری
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت تنوری

ژامبون گوشت و مرغ تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت تنوری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

ژامبون بوقلمون، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۳۶۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
 سینه مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۳۸۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۸۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۷۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۷۴,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
 سینه مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۹۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
سینه مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
فیله مرغ استریپس (چهار تکه)

نرمال

۱۷۲,۰۰۰ تومان

کامپلکس

یک عدد همبرگر (برگر گوشت گوساله ۱۸۰گرمی، پیاز خام حلقه ای، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد برگر، سس تک نفره، سسس باربیکیو)، ۲ تکه مرغ...
کامپلکس
۲۸۷,۰۰۰ تومان

بیگ باکس

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ عدد فیله استریپس، ۳ عدد بال سوخاری، ۳ عدد کتف سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان مک سالاد کلم، سس مخصوص
بیگ باکس
۳۰۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۶ عدد بال مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
بال مرغ سوخاری

اسپایسی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

۶ عدد کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
کتف مرغ

اسپایسی

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۸ عدد ناگت مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
ناگت مرغ
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی با پنیر چدار

یک پر سیب زمینی به آغشته یه پنیر چدار
سیب زمینی با پنیر چدار
۷۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی ورقه ای سرخ شده با آرد سوخاری، سس تک نفره
سیب زمینی سوخاری
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۵۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوسیس با پنیر چدار

سیب زمینی، سوسیس، سس چدار، سس باربیکیو، کنجد
سیب زمینی سوسیس با پنیر چدار
۸۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، سس تک نفره
سیب زمینی تنوری
۸۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۶,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۵ حلقه پیاز حلقه ای
پیاز سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص مستر کنتاکی

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پارمزان، ادویه مخصوص، سس تک نفره
سیب زمینی مخصوص مستر کنتاکی
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر پیتزایی
نان سیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، نان تست شده، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۱۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، هویج رنده شده، سس تک نفره
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

پنیر چدار (اضافه)

پنیر چدار (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۸۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۲۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سالاد کلم

سالاد کلم
سالاد کلم
۱۷,۰۰۰ تومان

سس سیر

یک عدد سس سیر
سس سیر
۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ(تند)

یک عدد سس کچاپ دستی تند
سس کچاپ(تند)
۳,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک عدد سس فرانسوی دست ساز
سس فرانسوی
۲,۵۰۰ تومان

سس چیلی تای

یک عدد سس چیلی تای
سس چیلی تای
۴,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

یک عدد نان بروچن
نان بروچن (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

پنیر چدار ظرفی (اضافه)

یک ظرف پنیر چدار
پنیر چدار ظرفی (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان