جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان ...
ساندویچ هیولا بیکن

کوچک

۱۲۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان...
ساندویچ مخلوط

کوچک

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ فیله پیچ تنوری

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ

یک نفره

۷۶,۰۰۰ تومان

کوچک

۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن بره

کوچک

۷۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ هالو چیز کن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ هالو چیز کن

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالوچیز کن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ هالوچیز کن

یک نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن بره

کوچک

۷۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان ...
ساندویچ هیولا بیکن

کوچک

۱۲۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان...
ساندویچ مخلوط

کوچک

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ

کوچک

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مرغ

کوچک

۶۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ مخصوص باماهاس

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، چیپس، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مرغ مخصوص باماهاس

کوچک

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون شکارچیان

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون بوقلمون ۹۸.۵% میکاییلیان، پیاز و جعفری، چیپس، ...
ساندویچ ژامبون شکارچیان

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۵۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص شکارچیان ۹۸

سوسیس چوریتسو، سس مخصوص باماهاس، نان باگت چیپس و پنیر
ساندویچ سوسیس مخصوص شکارچیان 98

کوچک

۱۰۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا با سس آلفردو (یک نفره)

پاستا، فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو
پاستا با سس آلفردو (یک نفره)
ناموجود

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای پرتقالی فانتا

نوشابه شیشه ای پرتقالی فانتا
۶,۴۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۶,۴۰۰ تومان

نوشابه قوطی پرتقالی فانتا

نوشابه قوطی پرتقالی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر بشکه ای

۰.۵ لیتر
دلستر بشکه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

کتابی اکسیژنه اکساب
آب معدنی کوچک
۶,۵۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس مخصوص باماهاس

سس مخصوص باماهاس
سس مخصوص باماهاس
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی تند هالوپینو

فلفل هالوپینو، ادویه مخصوص باماهاس
ترشی تند هالوپینو
۱۰,۰۰۰ تومان