جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

دو نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۵۰۰ تومان

جوان

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، گوشت چرخ شده، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، میکس ۲ نوع پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۲,۵۰۰ تومان

جوان

۸۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، گوجه قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

جوان

۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، سیب زمینی چیپس شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بیف (آمریکایی)

دو نفره

۱۳۶,۵۰۰ تومان

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

جوان

۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

جوان

۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چانو سیر و استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله اسلایس شده، قارچ کبابی، سس سیر، فلفل هالوپینو، میکس پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا چانو سیر و استیک (ایتالیایی)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سورپرایز (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، رست چیکن، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سورپرایز (ایتالیایی)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استراگانف

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت خلال شده به همراه قارچ، میکس پنیر، چیپس سیب زمینی، پیاز به انتخاب
پیتزا استراگانف
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رولینگ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده، ژامبون گوشت، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رولینگ (ایتالیایی)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آواتار (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، فیله گوشت اسلایس، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون اسلایس، سس باربیکیو
پیتزا آواتار (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده، گوشت طعم دار، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا بلونز (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن استیک (ایتالیایی)
۱۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، شنیسل مرغ گریل شده حبه ای و نگینی، زیتون سیاه، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای، استیک گوشت ورقه ای، پنیر موزارلا
پیتزا ایتالیانو (ایتالیایی)
۱۲۹,۵۰۰ تومان

کاسادیا (پیتزا دو طبقه)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، بیکن گوشت، پیاز کاراملی، قارچ، گوجه سس سالسا، میکس پنیر
کاسادیا (پیتزا دو طبقه)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس آلفردو با قارچ، پنیرموزارلا به همراه فیله مرغ سوخاری، زیتون سیاه اسلایس، پیازچه به انتخاب
پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پاستا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پاستا مک اند چیز، فیله مرغ سوخاری، قارچ، میکس پنیر
پیتزا چیکن پاستا (ایتالیایی)
۱۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو کراست (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، چوریتسو، بیکن، کوکتل، پنیر موزارلا، زیتون سیاه،فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا چوریتسو کراست (ایتالیایی)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مجیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت دودی، رست چیکن، قارچ، میکس پنیر
پیتزا مجیک (ایتالیایی)
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس چیکو، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هاوایی (ایتالیایی)
۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا هات کراکف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، کراکف، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، میکس پنیر
پیتزا هات کراکف (ایتالیایی)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ساسج (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی با گوشت چرخ شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ساسج (ایتالیایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل استوایی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیف، پپرونی، رست چیکن، قارچ، ذرت، نخود، زیتون سیاه اسلایس شده، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل استوایی (ایتالیایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مدیترانه ای (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بلونز، رست بیف، رست چیکن، سبزیجات، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل مدیترانه ای (ایتالیایی)
۱۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، سیب زمینی چیپس شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بیف (آمریکایی)

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

جوان

۹۶,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۶,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، گوجه قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

جوان

۱۰۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گریل شده، فلفل هالوپینو، قارچ، گوجه، سس باربیکیو، میکس ۲ نوع پنیر
پیتزا باربیکیو (آمریکایی)

جوان

۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا لبنانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، پپرونی، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، گوشت چرخ شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر
پیتزا لبنانی (آمریکایی)

جوان

۹۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، گوشت چرخ شده، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، میکس ۲ نوع پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

جوان

۸۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

جوان

۸۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۷,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا اسموکی (آمریکایی)

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

جوان

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دهه شصت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، کوکتل تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پیتزا دهه شصت (آمریکایی)

مینی

۵۹,۵۰۰ تومان

جوان

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

مینی

۶۲,۵۰۰ تومان

جوان

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

استیک

بشقاب استیک

میکس استیک گوشت و مرغ
بشقاب استیک
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل کوچک

کاهو، خیار، گوجه، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل کوچک
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، ذرت، نخود فرنگی، ژامبون (یک نفره)
سالاد فصل
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه، زیتون سیاه اسلایس، پنیر پارمسان، پنیر کبابی، سس مخصوص، فیله مرغ سوخاری(یک نفره)
سالاد سزار
۶۳,۵۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

دیپ سیب

سیب زمینی سرخ شده، دیپ (یک نفره)
دیپ سیب
۴۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده ساده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب پیتزا تنوری

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا(یک نفره)
سیب پیتزا تنوری
۵۶,۰۰۰ تومان

ماشروم سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ مخصوص، پنیر کبابی(یک نفره)
ماشروم سیب زمینی
۴۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان پیتزا، سس مخصوص، پنیر پیتزا، دلمه ای (یک نفره)
نان سیر
۴۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان