جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

مینی

۵۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

جوان

۷۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، گوشت چرخ شده، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، میکس ۲ نوع پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

جوان

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۹,۵۰۰ تومان

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، گوجه قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوان

۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، سیب زمینی چیپس شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بیف (آمریکایی)

جوان

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۶,۰۰۰ تومان

مینی

۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

مینی

۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چانو سیر و استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله اسلایس شده، قارچ کبابی، سس سیر، فلفل هالوپینو، میکس پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا چانو سیر و استیک (ایتالیایی)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سورپرایز (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، رست چیکن، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سورپرایز (ایتالیایی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استراگانف

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوشت خلال شده به همراه قارچ، میکس پنیر، چیپس سیب زمینی، پیاز به انتخاب
پیتزا استراگانف
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رولینگ (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده، ژامبون گوشت، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رولینگ (ایتالیایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آواتار (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، رست بیف، فیله گوشت اسلایس، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون اسلایس، سس باربیکیو
پیتزا آواتار (ایتالیایی)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده، گوشت طعم دار، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا بلونز (ایتالیایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن استیک (ایتالیایی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، شنیسل مرغ گریل شده حبه ای و نگینی، زیتون سیاه، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای، استیک گوشت ورقه ای، پنیر موزارلا
پیتزا ایتالیانو (ایتالیایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

کاسادیا (پیتزا دو طبقه)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، بیکن گوشت، پیاز کاراملی، قارچ، گوجه سس سالسا، میکس پنیر
کاسادیا (پیتزا دو طبقه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس آلفردو با قارچ، پنیرموزارلا به همراه فیله مرغ سوخاری، زیتون سیاه اسلایس، پیازچه به انتخاب
پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پاستا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پاستا مک اند چیز، فیله مرغ سوخاری، قارچ، میکس پنیر
پیتزا چیکن پاستا (ایتالیایی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو کراست (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، چوریتسو، بیکن، کوکتل، پنیر موزارلا، زیتون سیاه،فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا چوریتسو کراست (ایتالیایی)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مجیک (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت دودی، رست چیکن، قارچ، میکس پنیر
پیتزا مجیک (ایتالیایی)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوایی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس چیکو، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هاوایی (ایتالیایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا هات کراکف (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، کراکف، هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ، میکس پنیر
پیتزا هات کراکف (ایتالیایی)
۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ساسج (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی با گوشت چرخ شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ساسج (ایتالیایی)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل استوایی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیف، پپرونی، رست چیکن، قارچ، ذرت، نخود، زیتون سیاه اسلایس شده، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل استوایی (ایتالیایی)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مدیترانه ای (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بلونز، رست بیف، رست چیکن، سبزیجات، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل مدیترانه ای (ایتالیایی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، سیب زمینی چیپس شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا بیف (آمریکایی)

مینی

۶۴,۵۰۰ تومان

جوان

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، گوجه قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

جوان

۹۶,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گریل شده، فلفل هالوپینو، قارچ، گوجه، سس باربیکیو، میکس ۲ نوع پنیر
پیتزا باربیکیو (آمریکایی)

جوان

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا لبنانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، پپرونی، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، گوشت چرخ شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر
پیتزا لبنانی (آمریکایی)

جوان

۸۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، گوشت چرخ شده، زیتون، قارچ، فلفل دلمه، میکس ۲ نوع پنیر، زیتون سیاه اسلایس
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

جوان

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست چیکن (آمریکایی)

مینی

۵۹,۵۰۰ تومان

جوان

۷۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا اسموکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا اسموکی (آمریکایی)

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

جوان

۷۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دهه شصت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، کوکتل تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پیتزا دهه شصت (آمریکایی)

مینی

۵۶,۵۰۰ تومان

جوان

۶۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

مینی

۵۸,۵۰۰ تومان

جوان

۷۴,۵۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۹,۰۰۰ تومان

برگر

دنده برگر

۵۰۰ گرم دنده گوساله، سس گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دنده برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

استیک برگر

۳۰۰ گرم فیله گوساله، سس گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
استیک برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

کاریزما برگر

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی دست ساز، سس آلفردو، به همراه گوشت ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
کاریزما برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

اسموکی بیکن برگر

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، بیکن، سس دودی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسموکی بیکن برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چوریتسو برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

تگزاس برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، سیب زمینی تنوری، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
تگزاس برگر
۵۹,۵۰۰ تومان

کابوی برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، رست بیف، فلفل هالوپینو؛ زیتون اسلایس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گر...
کابوی برگر
۷۳,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، میکس ۲ نوع پنیر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۵۶,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر ۲۸۰ گرمی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، میکس ۲ نوع پنیر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۹۳,۰۰۰ تومان

گریل برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
گریل برگر
۴۹,۵۰۰ تومان

آتی برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، فیله مرغ، بیکن گوشت، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نا...
آتی برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد همبرگر ۱۴۰ گرمی دست ساز ۱۰۰% مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۵۹,۵۰۰ تومان

برگر فیله سوخاری

۲ عدد فیله سوخاری، پنیرگودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر فیله سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب ویژه

استیک فیله گوشت گوساله، ژامبون، فیله مرغ سوخاری، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ بمب ویژه
۷۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، زیتون اسلایس، میکس ۲ نوع پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۷۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ۲ نوع پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست چیکن
۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هروییکا

شنیسل مرغ دودی، زیتون اسلایس، میکس ۲ نوع پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هروییکا
۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پپرونی

کراکف به همراه پپرونی، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کراکف پپرونی
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف بیف

کراکف به همراه پنیر، گوشت چرخ شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کراکف بیف
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ آتی ژامبون

بیکن گوشت، قارچ، میکس ۲ نوع پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آتی ژامبون
۴۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیلی تای

پپرونی، قارچ، زیتون اسلایس، میکس ۲ نوع پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیلی تای
۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ، گوجه، خیارشور، کاهو، پیاز جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فان هات داگ

یک عدد هات داگ، میکس ۲ نوع پنیر،کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فان هات داگ
۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ماشروم هات داگ

یک عدد هات داگ، میکس ۲ نوع پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ماشروم هات داگ
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ آتی هات داگ

بیکن گوشت، هات داگ، میکس ۲ نوع پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ آتی هات داگ
۵۹,۰۰۰ تومان

کنتاکی

پک مخصوص آتی تی

مرغ کامل سوخاری، قارچ و سیب سرخ شده، هالوپینو، رینگ سوخاری، سس مخصوص
پک مخصوص آتی تی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۳ تکه)

فیله مرغ، قارچ، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس مخصوص
فیله استریپس (3 تکه)
۸۶,۰۰۰ تومان

کوردن بلو

۳ عدد شنیسل مرغ پنیری، قارچ، سیب زمینی سرخ شده
کوردن بلو
۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ کنتاکی

۴ تکه فیله مرغ، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
فیله مرغ کنتاکی
۹۹,۵۰۰ تومان

میگو کنتاکی

میگو، قارچ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
میگو کنتاکی
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا

لازانیا(ویتلونیا)

گوشت چرخ شده ، سس بشامل، قارچ ذرت
لازانیا(ویتلونیا)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پولانیا

لازانیا با مرغ ریش ریش شده طعم دار
پولانیا
۹۳,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

پاستا پنه، رست بیف، خامه، روغن سیر، قارچ، پنیر پارمسان، سس آلفردو
پاستا آلفردو
۹۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مانزو

پاستا پنه، سینه مرغ تکه ای، خامه، قارچ، پنیر پارمسان، سس مانزو
پاستا پنه مانزو
۹۳,۰۰۰ تومان

پاستا کاسترول

پاستا پنه، رست بیف، سینه مرغ تکه ای، خامه، قارچ، پنیر موزارلا
پاستا کاسترول
۱۰۹,۰۰۰ تومان

استیک

بشقاب استیک

میکس استیک گوشت و مرغ
بشقاب استیک
۱۷۵,۰۰۰ تومان

منوی کودک

غذای کودک

اسلایدر شنیسل مرغ، سوسیس چیکو، سیب زمینی سرخ کرده
غذای کودک
۵۶,۰۰۰ تومان

اسلایدر

اسلایدر مرغ

یک عدد شنیسل مرغ، پنیر گودا، نان بروچن
اسلایدر مرغ
۳۳,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل کوچک

کاهو، خیار، گوجه، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل کوچک
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج رنده شده، ذرت، نخود فرنگی، ژامبون (یک نفره)
سالاد فصل
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه، زیتون سیاه اسلایس، پنیر پارمسان، پنیر کبابی، سس مخصوص، فیله مرغ سوخاری(یک نفره)
سالاد سزار
۶۳,۵۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

دیپ سیب

سیب زمینی سرخ شده، دیپ (یک نفره)
دیپ سیب
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده ساده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب پیتزا تنوری

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا(یک نفره)
سیب پیتزا تنوری
۴۹,۰۰۰ تومان

ماشروم سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ مخصوص، پنیر کبابی(یک نفره)
ماشروم سیب زمینی
۴۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان پیتزا، سس مخصوص، پنیر پیتزا، دلمه ای (یک نفره)
نان سیر
۴۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان