جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون، قارچ و گوشت چرخ شده، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

قارچ، گوشت چرخ شده، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، سس مخصوص پپرونی، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز

گوشت ریش ریش شده، ژامبون، قارج ،سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ممتاز
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

ژامبون مرغ، قارچ، گوشت چرخ شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سرآشپز
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پاتوق

ژامبون، مرغ، قارچ، گوشت ریش ریش شده، زیتون، کنجد، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه پاتوق
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سبزیجات پخته شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرنگی

پیتزا اسپشیال

مرغ، ژامبون، قارچ سرخ شده، پنیر، سس مخصوص، زیتون، کنجد، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سپرانو

قارچ، گوشت چرخ شده، مرغ، سس سیر، فلفل دلمه ایض
پیتزا سپرانو
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بربردو

قارچ سرخ شده، گوشت ریش ریش شده، مرغ تفت داده، سس مخصوص، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا بربردو
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گردون بلو

ژامبون، گوشت ریش ریش شده، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گردون بلو
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ولکا

پوره سیب زمینی، سبزیجات، سس مخصوص، پنیر مرغ، فلفل دلمه ای
پیتزا ولکا
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چاپاتی

مرغ، تخود فرنگی، قارچ سرخ شده، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چاپاتی
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن چاپاتی

مرغ تفت داده، قارچ سرخ شده، سبزیجات، سس مخصوص، ذرت، فلفل دمله ای
پیتزا چیکن چاپاتی
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سلطان (دو لایه)

مرغ، گوشت چرخ کرده، ثارچ سرخ شده، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه های
پیتزا سلطان (دو لایه)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کوالا

تند، گوشت چرخ شده، جعفری، قارچ، فلفل تند، پنیر، سس مخصوص
پیتزا کوالا
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

ژامبون، پیاز و جعفری، ژامبون پپرونی، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ایتالیایی
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ژامبون

همبرگر مخصوص ژامبون
۱۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه پاتوق

دوبل برگر ویژه پاتوق
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مک دونالد

دوبل برگر مک دونالد
۲۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

چیز برگر ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز هات برگر

چیز هات برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

ساندویچ رست بیف ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

ساندویچ مرغ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس ویژه

ساندویچ میکس ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سوسیس

ساندویچ خوراک سوسیس
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

ساندویچ خوراک بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه کبابی

ساندویچ لقمه کبابی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک سوسیس (نیم پرس)

نیم پرس
خوراک سوسیس (نیم پرس)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس (یک پرس)

یک پرس
خوراک سوسیس (یک پرس)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (نیم پرسی)

نیم پرس
خوراک بندری (نیم پرسی)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (یک پرسی)

یک پرس
خوراک بندری (یک پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

مرغ (نیم پرس)

نیم پرس
مرغ (نیم پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ ویژه (یک پرس)

یک پرس
مرغ ویژه (یک پرس)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده (کوچک)

کوچک
سیب زمینی سرخ کرده (کوچک)
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی سرخ کرده (بزرگ)
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ (کوچک)

کوچک
سیب زمینی با قارچ (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی با قارچ (بزرگ)
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر (کوچک)

کوچک
سیب زمینی با پنیر (کوچک)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی با پنیر (بزرگ)
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (کوچک)

کوچک
سیب زمینی با قارچ و پنیر (کوچک)
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی با قارچ و پنیر (بزرگ)
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپشیال (کوچک)

کوچک
سیب زمینی اسپشیال (کوچک)
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپشیال (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی اسپشیال (بزرگ)
۲۱,۰۰۰ تومان

سیب چیکن اسپشیال (کوچک)

کوچک
سیب چیکن اسپشیال (کوچک)
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب چیکن اسپشیال (بزرگ)

بزرگ
سیب چیکن اسپشیال (بزرگ)
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پپرونی (کوچک)

کوچک
سیب زمینی پپرونی (کوچک)
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پپرونی (بزرگ)

بزرگ
سیب زمینی پپرونی (بزرگ)
۱۶,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

اضافه
سس (اضافه)
۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

میراندا

۲,۵۰۰ تومان

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ایستک شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ایستک شیشه ای

لیمو نعناع

۴,۰۰۰ تومان

انگور

۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان