نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده سرآشپز

۲۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو کباب کوبیده سرآشپز
۲۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

چلو جوجه کباب ماستی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۸۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو جوجه کباب
۲۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوساله ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو کباب وزیری
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۲۰ گرم مخلوط استیک گوشت و استیک مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو کباب بختیاری
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

۱۶۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله و تکه های جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو کباب نگینی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوساله ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۲۰ گرم مخلوط استیک گوشت و استیک مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
خوراک کباب بختیاری
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱۸۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده سرآشپز (یک سیخ)

۲۰۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب کوبیده سرآشپز (یک سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (سه سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۱۶۰ گرم کباب کوبیده گوشت گوساله و تکه های جوجه کباب، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب نگینی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۳۵۰ گرم ران و سینه مرغ، نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک میکس ماهی و میگو

۱۰ تکه میگو، یک تکه استیک ماهی، فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک میکس ماهی و میگو
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو پفکی

۱۵ تکه میگو، نان لواش
خوراک میگو پفکی
۴۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده
کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصف گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱,۲۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه (جوجه کامل)

۸۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو اکبر جوجه (جوجه کامل)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (نصف جوجه)

۳۵۰ گرم ران و سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو اکبر جوجه (نصف جوجه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ دودی

چلو مرغ دودی
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ آب پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
زرشک پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سرخ شده

ماهی روز بدون استخوان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو ماهی سرخ شده
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

ماهی روز کبابی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو ماهی کبابی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو میکس ماهی و میگو

۱۰ تکه میگو، یک تکه استیک ماهی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی، فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم
چلو میکس ماهی و میگو
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو میگو پفکی

۱۵ تکه میگو، ۳۵۰ گزم برنج پخته شده خارجی
چلو میگو پفکی
۳۸,۰۰۰ تومان

استانبولی با گوشت

۳۵۰ گرم برنج با گوشت گوساله
استانبولی با گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

هواری مرغ

۳۵۰ گرم هواری مرغ
هواری مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم مرغ آب پز، فلفل کبابی، لیمو، ترشی کلم، نان لواش
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی با سویا

ماکارونی با سویا، یک نفره
ماکارونی با سویا
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خورشت قیمه
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خورشت بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت بادمجان (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده خارجی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۹,۵۰۰ تومان

غذای محلی

بریانی گوشت

بریانی گوشت
۲۷,۵۰۰ تومان

گبولی گوشت

غذای محلی ادویه دار ( لنگه ای و کنگ)
گبولی گوشت
۲۷,۵۰۰ تومان

گبولی مرغ

غذای محلی ادویه دار (غذای لنگه ای)
گبولی مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

مجبوس مرغ قطری

غذای محلی ادویه دار
مجبوس مرغ قطری
۲۲,۰۰۰ تومان

پلو بندری

پلو بندری
۱۷,۰۰۰ تومان

هواری میگو

هواری میگو
۲۲,۰۰۰ تومان

هواری تن ماهی

هواری تن ماهی
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار مخصوص

کاهو، فیله مرغ، سس مخصوص
سالاد سزار مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست ساده

شرکتی
ماست ساده
۱,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ترشی

شرکتی
ترشی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو

۳,۵۰۰ تومان

لایت

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه گازدار فرش

۳۰۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار فرش
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه بطری خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

فانتای پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

فانتای انگور

۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هی دی

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

۱ لیتر
دلستر خانواده هی دی

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی (کوچک)

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی (کوچک)
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی (متوسط)

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی (متوسط)
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی (بزرگ)

۱.۵ لیتر
دوغ بطری زالی (بزرگ)
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان