جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

چلو کباب برگ گوسفندی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری گوسفندی

چلو کباب بختیاری گوسفندی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب پاچین

چلو کباب پاچین
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۴,۰۰۰ تومان

چلو ساده (نیم پرس)

چلو ساده (نیم پرس)
۲,۰۰۰ تومان

خوراک

بیف استراگانف

بیف استراگانف
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری گوسفندی

خوراک کباب بختیاری گوسفندی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۳,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب پاچین

خوراک کباب پاچین
۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ربی

خوراک مرغ ربی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو رولت گوشت

چلو رولت گوشت
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ربی

چلو مرغ ربی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

چلو مرغ سرخ شده
۱۱,۰۰۰ تومان

استامبولی گوسفندی

استامبولی گوسفندی
۱۱,۰۰۰ تومان

بادمجان (پرسی)

بادمجان (پرسی)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ شیر و قارچ

سوپ شیر و قارچ
۵,۰۰۰ تومان

سوپ کوچک

سوپ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

سوپ بزرگ

سوپ بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

بطری

۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۵۰۰ تومان

بزرگ

۱,۰۰۰ تومان