جست‌وجو در اسنپ‌فود

بگیر و بپز

پیتزا میکس شش تکه (نیمه آماده)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس خشک، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، موزارلا، دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- ...
پیتزا میکس شش تکه (نیمه آماده)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی شش تکه (نیمه آماده)

پپرونی، قارچ، موزارلا، دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت فرمایکروویو) ۱- فر را به مدت ۱۰ دقیقه روشن کنید تا به دمای ۲۵۰ د...
پیتزا پپرونی شش تکه (نیمه آماده)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم شش تکه (نیمه آماده)

سس سفید مخصوص، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، جعفری، دستور پخت پیتزا: (استفاده از فر و یا حالت ف...
پیتزا سوپر سوپریم شش تکه (نیمه آماده)
۳۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

قارچ، پیاز، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، گوجه، ریحان، جعفری
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

فیله مرغ کبابی، قارچ، زیتون
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ونیزیا (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه
پیتزا ونیزیا (ایتالیایی)
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری (ایتالیایی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا کاپری (ایتالیایی)
۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا فاور تند (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ کبابی، فلفل چیلی، پیاز، قارچ
پیتزا فاور تند (ایتالیایی)
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)

کالباس پپرونی، قارچ
پیتزا پپرونی تند (ایتالیایی)
۳۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکن هات تند (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل چیلی، زیتون، پیاز، فلفل دلمه
پیتزا مکزیکن هات تند (ایتالیایی)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

پپرونی چرخ کرده، فیله مرغ کبابی، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

استیک، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک چیکن (ایتالیایی)

استیک، فیله مرغ کبابی، قارچ، زیتون
پیتزا استیک چیکن (ایتالیایی)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا بالون ۱

هات داگ و پپرونی رول شده در خمیر، ژامبون گوشت، سالامی، گودا، فلفل دلمه ای، ذرت، کنجد
پیتزا بالون 1

شش تکه

۴۴,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بالون ۲

کناره پر شده با فیله مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، زیتون، کنجد، گودا
پیتزا بالون 2

شش تکه

۴۸,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا مخصوص، پیتزا بیکن، پیتزا آلفردو، پیتزا پپرونی
پیتزا چهار فصل

شش تکه

۴۱,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۵۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استافد کراست

کناره پر شده با سوسیس، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا استافد کراست

شش تکه

۳۵,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سرآشپز

گوشت، پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ بلنچ، پیاز، زیتون سبز، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص سرآشپز

شش تکه

۳۶,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم

سس سفید مخصوص، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، جعفری
پیتزا سوپر سوپریم

شش تکه

۳۶,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، موزارلا
پیتزا پپرونی

شش تکه

۲۶,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر پپرونی

کناره پر شده با پپرونی و پنیر، پپرونی، قارچ، فلفل چیلی، موزارلا
پیتزا سوپر پپرونی

شش تکه

۳۳,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

قارچ، کالباس خشک، هات داگ خرد شده، گوجه، پنیر پیتزا مازارلا، پنیر پروسس
پیتزا ویکتوریا

شش تکه

۲۴,۰۰۰ تومان

هشت

۲۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکن هات

گوشت چرخ کرده، پپرونی، پیاز، قارچ بلنچ، موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مکزیکن هات

شش تکه

۴۱,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۵۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

فیله مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، گوجه
پیتزا گوشت و مرغ

شش تکه

۳۴,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و سیر

سس سیر و جعفری، گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، موزارلا، جعفری تازه، ریحان
پیتزا گوشت و سیر

شش تکه

۳۸,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو

سس آلفردو، گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ، فلفل دلمه ای، موزارلا
پیتزا آلفردو

شش تکه

۳۶,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

گوشت گوساله رست شده، قارچ، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، موزارلا
پیتزا بیف

شش تکه

۴۴,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ کبابی، قارچ بلنچ، زیتون، موزارلا
پیتزا چیکن

شش تکه

۳۰,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۳۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس خشک، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، موزارلا
پیتزا میکس

شش تکه

۲۶,۰۰۰ تومان

هشت تکه

۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر دوبل، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس خشک، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، موزارلا، کنجد
پیتزا یونانی

شش تکه

۲۷,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۳۴,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ بلنچ، پیاز، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، زیتون سیاه، جعفری تازه، گوجه، ریحان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

شش تکه

۲۱,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۲۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات هات

قارچ، فلفل چیلی، پیاز، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون سبز، زیتون سیاه، جعفری تازه، گوجه، ریحان
پیتزا سبزیجات هات

شش تکه

۲۱,۵۰۰ تومان

هشت تکه

۲۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۴۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری

سیب زمینی سرخ شده، نان
فیله مرغ سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۲۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۳۱,۵۰۰ تومان

بیگ برگر

۲ عدد فیله مرغ کبابی، برگر، ژامبون تنوری، کلم، پیاز، پنیر گودا، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
بیگ برگر
۳۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ کبابی، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۲۱,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست شده، قارچ و پنبر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر ویژه

هات داگ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیر ویژه
۲۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال ویژه

هات داگ، قارچ و پنیر، ژامبون تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ رویال ویژه
۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه بالون

گوشت برگر، ۲ عدد فیله مرغ کبابی، ژامبون تنوری، گوشت، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه بالون
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی ویژه

گوشت برگر، ۲ عدد فیله مرغ کبابی، گوشت، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ یونانی ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

اسنک

چیز برگر اسنک ویژه

به همراه نان مخصوص برشته شده با پنیر
چیز برگر اسنک ویژه
۲۸,۵۰۰ تومان

چیکن برگر اسنک ویژه

به همراه نان مخصوص برشته شده با پنیر
چیکن برگر اسنک ویژه
۲۸,۵۰۰ تومان

رست بیف اسنک ویژه

به همراه نان مخصوص برشته شده با پنیر
رست بیف اسنک ویژه
۴۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر اسنک ویژه

به همراه نان مخصوص برشته شده با پنیر
رویال برگر اسنک ویژه
۳۶,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری اسنک ویژه

به همراه نان مخصوص برشته شده با پنیر
ژامبون تنوری اسنک ویژه
۲۸,۵۰۰ تومان

کاچاتوره

کاچاتوره چیکن

نان باگت تست شده، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر
کاچاتوره چیکن
۳۰,۰۰۰ تومان

کاچاتوره برگر

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

کاچاتوره دوبل برگر

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره دوبل برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

کاچاتوره چیکن و برگر

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره چیکن و برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

کاچاتوره رویال برگر

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره رویال برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

کاچاتوره استیک

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره استیک
۴۴,۰۰۰ تومان

کاچاتوره بیف

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره بیف
۴۴,۰۰۰ تومان

کاچاتوره پپرونی

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره پپرونی
۳۰,۰۰۰ تومان

کاچاتوره کاپری

نان کاملا تست شده به همراه قارچ و پنیر پیتزا
کاچاتوره کاپری
۳۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی

ساده

۱۲,۰۰۰ تومان

پنیری

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، سس سزار، نان تست شده، فیله مرغ کبابی، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۷,۵۰۰ تومان

ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ایستک قوطی
۵,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱/۵ لیتر
ایستک خانواده
۸,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان