جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ماشروم بیف مخصوص

گوشت رست شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس ماشروم
پیتزا ماشروم بیف مخصوص
۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر، گوجه حلقه ای، گوجه مدادی، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سس سیر و پیاز مخصوص سبزیجات، فلفل دلمه، گوجه نگینی، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، کدو، بادمجان کبابی
پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

سس ماشروم، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای رنگی
پیتزا قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ گریل شده، پنیر، فلفل دلمه ای رنگی،
پیتزا مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ گریل شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

مرغ تکه ای، گوشت بیفتکی گریل شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، گوجه نگینی
پیتزا مرغ و گوشت
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه رنگی، گوجه، سس مخصوص
پیتزا یونانی
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی

مرغ اسپایسی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا چیکن سیسیلی
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)، کلم، گوجه، خیارشور
همبرگر
۹,۰۰۰ تومان

مگا زینگر

سینه مرغ اسپایسی (۲ عدد)، کاهو، پنیر ورقه ای (۲ عدد)، سس
مگا زینگر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیکن زینگر آتشین

سینه مرغ اسپایسی، ترشی هالوپینو، کاهو، پنیر ورقه ای، سس
چیکن زینگر آتشین
۱۲,۰۰۰ تومان

چیکن زینگر

سینه مرغ اسپایسی، کاهو، پنیر ورقه ای، سس
چیکن زینگر
۱۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ چرخ شده، پنیر، کاهو، سس
چیکن برگر
۹,۵۰۰ تومان

چیکن فیله

فیله مزه دار شده، پنیر ورقه ای، کاهو، سس
چیکن فیله
۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن گریل

سینه مرغ مزه دار شده، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن گریل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)، پنیر ورقه ای، سس ماشروم
ماشروم برگر
۱۰,۵۰۰ تومان

کلونل برگر

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)، کلم، پنیر ورقه ای، پیاز، گوجه، خیارشور
کلونل برگر
۱۰,۵۰۰ تومان

چیزبرگر مخصوص نیکو

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)،پنیر ورقه ای، پنیر پیتزا، کلم، گوجه، سیب زمینی
چیزبرگر مخصوص نیکو
۱۵,۵۰۰ تومان

رویال نیکو برگر

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)،سینه مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای، کلم، گوجه، خیارشور
رویال نیکو برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (تند)

گوشت برگر (۱۳۰ گرم)، ترشی، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور
هالوپینو برگر (تند)
۱۱,۰۰۰ تومان

دبل برگر

گوشت برگر (۲۶۰ گرم)، پنیر ورقه ای (۲ عدد)، کلم، گوجه، خیارشور
دبل برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

مگا ماشروم برگر

گوشت برگر (۲۶۰ گرم)، پنیر ورقه ای (۲ عدد)، سس ماشروم
مگا ماشروم برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

بیف برگر

گوشت رست بیف، سس ماشروم، کاهو، گوجه، خیارشور
بیف برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ با نان باگت

رست بیف با قارچ و پنیر

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
رست بیف با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

فیله با قارچ و پنیر

فیله مرغ (۲ عدد)، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
فیله با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

چهار عدد فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
فیله استریپس
۱۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

شش عدد بال سوخاری
بال سوخاری
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی گریل با قارچ و پنیر

سیب زمینی گریل با قارچ و پنیر
۱۰,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و مرغ

سیب زمینی با پنیر و مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد گرین

سالاد گرین
۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۲۰۰ تومان

قوطی

۱,۴۰۰ تومان

خانواده

۲,۶۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۱,۷۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

لیوانی

۸۰۰ تومان

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۶۰۰ تومان