جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا هایت ویژه

راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا هایت ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو

راسته گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا باربیکیو
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

فیله مرغ دودی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا فیلادلفیا
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان

زبان ورقه ای، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ و زبان
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا پپرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو

ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، راسته گوساله، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا پالرمو
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

سینه مرغ دودی، قارچ، پنیر، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص
پیتزا چیکن آلفردو
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا چهار فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا باگت

نان باگت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا باگت
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

نان باگت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سس خردل
پیتزا پنجره ای
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون ویژه

نان مخصوص کنجد دار، ژامبون گوشت و مرغ، چیپس، قارچ، پنی
پیتزا ژامبون ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

جعفری، ذرت، نخودفرنگی، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر مخصوص هایت

گوشت، ژامبون، قارچ، پنیر
رویال برگر مخصوص هایت
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه هایت

قارچ، پنیر
همبرگر ویژه هایت
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

همبرگر ساده
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هایت ویژه

راسته گوساله، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ هایت ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

گوساله، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هایت ویژه

راسته گوساله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال هایت ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک هایت ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ استیک هایت ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یونانی

راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ مخلوط یونانی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ هایت

ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ هایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

قارچ، پنیر
ساندویچ مغز و زبان
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

قارچ، پنیر
ساندویچ مغز و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

قارچ، پنیر
ساندویچ زبان
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

قارچ، پنیر
ساندویچ مغز
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه مخصوص مرغ

ساندویچ الویه مخصوص مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل  دودی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه

قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (بزرگ)

سیب زمینی (بزرگ)
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (کوچک)

سیب زمینی (کوچک)
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزاز

سالاد سزاز
۱۲,۰۰۰ تومان