جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص دستی

دستی
همبرگر مخصوص دستی
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
همبرگر با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

با قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ُساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

سرد
ُساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ُساندویچ ژآمبون گوشت (سرد)

سرد
ُساندویچ ژآمبون گوشت (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ُساندویچ کالباس خشک (سرد)

سرد
ُساندویچ کالباس خشک (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی ساده

یک نفره
سیب زمینی ساده

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

کوچک
ذرت مکزیکی

کوچک

۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک نفره
چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک پیتزایی

یک نفره
اسنک پیتزایی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰
دلستر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰
دوغ شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰/۵
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان