جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا کباب ترکی گوشت

گوشت کباب ترکی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی گوشت

متوسط

۳۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی مرغ

مرغ کباب ترکی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی مرغ

متوسط

۳۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی میکس

کباب ترکی مرغ، کباب ترکی گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی میکس

متوسط

۳۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۳۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپیشیال

گوشت، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا اسپیشیال

متوسط

۳۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر چیکن

مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر چیکن

متوسط

۳۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط گوشت

گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط گوشت

متوسط

۳۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

متوسط

۳۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

متوسط

۳۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مخلوط سبزیجات، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده

پپرونی، ژامبون، دنر گوشت، دنر مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چهار فصل خانواده
۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه
برگر ذغالی
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

برگر دستی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه
چیز برگر ذغالی
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی با سس تند

برگر دستی، پنیر گودا، سس تند، کاهو، خیارشور، گوجه
چیز برگر ذغالی با سس تند
۲۷,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر ذغالی

۲ عدد برگر دستی، ۲ عدد پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه
دبل چیز برگر ذغالی
۴۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ذغالی

برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا
ماشروم برگر ذغالی
۳۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

میکس ژامبون مرغ و گوشت، برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا
رویال برگر ذغالی
۳۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر ذغالی

۲ عدد فیله سوخاری، برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا
میکس برگر ذغالی
۳۹,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی سرآشپز

سیب زمینی سرخ شده، برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا
برگر ذغالی سرآشپز
۳۷,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
زینگر برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

دو عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه
گریل چیکن برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چیز

پنیر گودا، هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات چیز
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

قارچ، پنیر پیتزا، میکس ژامبون مرغ و گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپیشیال

گوشت، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ اسپیشیال
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ رست بیف
۳۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
مرغ سوخاری (دو تکه)
۲۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
مرغ سوخاری (سه تکه)
۳۷,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
چیکن استریپس
۳۴,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ تکه کوچک فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
لقمه سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ سوخاری

۶ عدد، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
ناگت مرغ سوخاری
۲۴,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، دو تکه فیله مرغ سوخاریف دو تکه بال مرغ سوخاری، دو تکه کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
سبد سوخاری
۵۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (پرسی)

کباب ترکی گوشت (پرسی)

گوشت کباب ترکی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ پخته شده، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور
کباب ترکی گوشت (پرسی)

یک نفره

۳۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

کتف سوخاری

۶ عدد، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
کتف سوخاری
۲۳,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ عدد، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، سس مخصوص
بال سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۶ عدد، سالاد کلم، سس مخصوص
پیاز حلقه ای سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد، سالاد کلم، سس مخصوص
قارچ سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، میکس ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه
۲۷,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، میکس ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

سیر تازه، سس مخصوص، پنیر پیتزا، خمیر پیتزا
نان سیر
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۳,۰۰۰ تومان