نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله استریپس

۴ تا ۵ عدد فیله مرغ سوخاری (۳۵۰ گرم)، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان باگت
فیله استریپس
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه دکتر فود آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیک گوساله، مرغ سوخاری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه دکتر فود آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کوبایی

یک عدد هات داگ، ۲ ورق ژامبون، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان مخصوص، دورچین کاهو، خیارشور، سیب
ساندویچ هات داگ کوبایی
۶۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
چیز برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه دکتر فود آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیک گوساله، مرغ سوخاری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه دکتر فود آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، کالباس پپرونی (تند)، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ مزه دار خرد شده، گوشت استیک گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پپرونی، ژامبون گوشت ۹۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله خرد شده، مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا کاپری آمریکایی (یک نفره)
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ سوخاری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره)
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چانو آمریکایی (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

نان سیر

نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، مرغ مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ساسیج ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سوسیس، پنیر پیتزا، پنیر پارمسان، فلفل دلمه ای
پیتزا ساسیج ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، کالباس پپرونی (تند)، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی، مرغ، گوشت گوساله، دونر گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
برگر کلاسیک
۵۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
چیز برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر، سس قارچ، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد
قارچ برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
بانی برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، یک ورق ژامبون، سس قارچ، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد
رویال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر دوبل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
دوبل برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

چیز استیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوشت رست بیف، پنیر چدار دوبل، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد
چیز استیک برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

کریزی برگر (تند)

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پپرونی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
کریزی برگر (تند)
۶۶,۰۰۰ تومان

کاستاریکا برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان مخصوص
کاستاریکا برگر
۷۴,۰۰۰ تومان

دبل کاستاریکا برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان مخصوص، سیب زمینی دورچین
دبل کاستاریکا برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

دبل ماشروم برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار دوبل، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
دبل ماشروم برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز استیک برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوشت استیک گوساله، پنیر دوبل، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد
دبل چیز استیک برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، پنیر دوبل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
چیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه دکتر فود

گوشت استیک گوساله، مرغ سوخاری، پنیر پیتزا، پنیر چدار، سس قارچ الفردو، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه دکتر فود
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر چدار، یک ورق ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوپریم
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، پنیر چدار، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رولت مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، پنیر پیتزا، پنیر چدار، سس قارچ الفردو، نان مخصوص، دورچین سیب کاهو و خیارشور
ساندویچ رولت مرغ
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم مرغ مزه دار، قارچ آلفردو، پنیر پیتزا، پنیر چدار، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ تا ۵ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر چدار، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، مرغ مزه دار شده، پنیر پیتزا، پنیر چدار، سس قارچ الفردو، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی تنوری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ پنیری ۳۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کوبایی

یک عدد هات داگ، ۲ ورق ژامبون، پنیر پیتزا، پنیر چدار، نان مخصوص، دورچین کاهو، خیارشور، سیب
ساندویچ هات داگ کوبایی
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، ۲ ورق ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۶۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوخاری ۲تکه

دو تکه مرغ، نان، سس، سالاد کلم، سیب
سوخاری ۲تکه
۷۴,۰۰۰ تومان

سوخاری ۳ تکه

۳ تکه مرغ، سیب، نان، سالاد کلم، سس
سوخاری ۳ تکه
۸۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تا ۵ عدد فیله مرغ سوخاری (۳۵۰ گرم)، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان باگت
فیله استریپس
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزاربا مرغ سوخاری

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، فیله مرغ سوخاری، سس سزار
سالاد سزاربا مرغ سوخاری
۶۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار بامرغ گریل

کاهو، گوجه گیلاسی، مرغ گریل، سس سزار، زیتون
سالاد سزار بامرغ گریل
۶۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (ساده)
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، ژامبون، قارچ
سیب زمینی ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

لیمو، هلو
ماءالشعیر قوطی

۱۰,۰۰۰ تومان

سانی نس قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
سانی نس قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان