نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و دورچین
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، گوجه کبابی، و دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم برنج و یک چهارم مرغ سرخ شده و دورچین
چلو مرغ سرخ شده
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

خوراک کباب ۵سیخه

کوبیده ۱۰۰گرمی با مخلفات
خوراک کباب 5سیخه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۰سیخه

کوبیده ۱۰۰گرمی بامخلفات
خوراک کباب کوبیده 10سیخه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه ۴۰۰گرم
گوجه کبابی
۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و دورچین
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

۲۰۰ گرم گوشت مرغ و ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب کوبیده مرغ
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

۲۳۰ گرم جوجه و ۱۰۰گرم گوشت گوسفندی چرخ شده
چلو کباب درباری
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۰۰گرم کوشت گوسفندی، ۱۰۰گرم گوشت مرغ و ۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب میکس
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تاستاگه

۲۳۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین
چلو جوجه کباب تاستاگه
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین
چلو کباب لقمه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباسی

۳۰۰ گرم مخلوط جوجه کباب و روکش کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین
چلو کباب شاه عباسی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۲۵۰ گرم مخلوط راسته گوسفندی و جوجه کباب بهمراه فلفل دلمه ای و پیاز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و دورچین
چلو کباب قفقازی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۵۰ گرم کباب چنجه و جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و دورچین
چلو کباب بختیاری
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۰۰ گرم کباب چنجه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و دورچین
چلو کباب چنجه
۹۲,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، گوجه کبابی، و دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تاستاگه

۲۵۰ گرم شنیسل مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب تاستاگه
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه، گوجه کبابی و دورچین
خوراک کباب لقمه
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

۳۰۰ گرم مخلوط جوجه کباب و روکش کباب کوبیده، گوجه کبابی ودورچین
خوراک کباب شاه عباسی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۲۵۰ گرم مخلوط راسته گوسفندی و جوجه کباب بهمراه فلفل دلمه ای و دورچین
خوراک کباب قفقازی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۵۰ گرم کباب چنجه و جوجه کباب، گوجه کباب و دورچین
خوراک کباب بختیاری
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۰۰ گرم کباب چنجه گوسفندی، گوجه کبابی،و دورچین
خوراک کباب چنجه
۸۲,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک چهارم مرغ و دورچین
خوراک مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ساده

۳۵۰گرم برنج پخته
چلو ساده
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم برنج و یک چهارم مرغ سرخ شده و دورچین
چلو مرغ سرخ شده
۴۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۴ تکه گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قورمه سبزی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت، ۴ تکه گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست ساده

۲۰۰ گرم
ماست ساده
۵,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ کوچک

دوغ کوچک
دوغ کوچک
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیمویی

ماءالشعیر خانواده لیمویی
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کولا

۸,۱۰۰ تومان

پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

لیمویی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کولا

۱۴,۳۰۰ تومان

پرتقالی

۱۴,۳۰۰ تومان

لیمویی

۱۴,۳۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی عالیس

ماالشعیر قوطی عالیس

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان