جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب کوبیده مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، گوجه کبابی، و دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم برنج و یک چهارم مرغ سرخ شده و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو مرغ سرخ شده
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

خوراک کباب ۵سیخه

کوبیده ۱۰۰گرمی با مخلفات
خوراک کباب 5سیخه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ۱۰سیخه

کوبیده ۱۰۰گرمی بامخلفات
خوراک کباب کوبیده 10سیخه
۲۹۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه ۴۰۰گرم
گوجه کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

۲۳۰ گرم جوجه و ۱۰۰گرم گوشت گوسفندی چرخ شده (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب درباری
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج و دورچین (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب کوبیده مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب تاستاگه

۲۳۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو جوجه کباب تاستاگه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه، ۳۵۰ گرم برنج و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب لقمه
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاه عباسی

۳۰۰ گرم مخلوط جوجه کباب و روکش کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب شاه عباسی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۵۰ گرم کباب چنجه و جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۰۰ گرم کباب چنجه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو کباب چنجه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده
چلو کره
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، گوجه کبابی، و دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تاستاگه

۲۵۰ گرم شنیسل مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب تاستاگه
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۰۰ گرم کباب لقمه، گوجه کبابی و دورچین
خوراک کباب لقمه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شاه عباسی

۳۰۰ گرم مخلوط جوجه کباب و روکش کباب کوبیده، گوجه کبابی ودورچین
خوراک کباب شاه عباسی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۵۰ گرم کباب چنجه و جوجه کباب، گوجه کباب و دورچین
خوراک کباب بختیاری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۰۰ گرم کباب چنجه گوسفندی، گوجه کبابی،و دورچین
خوراک کباب چنجه
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک چهارم مرغ و دورچین
خوراک مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ساده

۳۵۰گرم برنج پخته
چلو ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم برنج و یک چهارم مرغ سرخ شده و (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو مرغ سرخ شده
۸۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت، ۴ تکه گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج (دورچین یا ماست یا ترشی)
چلو خورشت قیمه
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ترشی

یکنفره
ترشی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ کوچک

دوغ کوچک
دوغ کوچک
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیمویی

ماءالشعیر خانواده لیمویی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده استوایی

الیتری
ماءالشعیر خانواده استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی عالیس

ماالشعیر قوطی عالیس

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان