جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ تند، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(اسپایسی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ (نرمال)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

مینی پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۶۰%، سوسیس ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا مخصوص

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا هات پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، سوسیس هات‌ داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا هات پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۴۰,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۷,۵۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله‌ مرغ مرینیت شده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا چیکو پپرون

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۴۰,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۷,۵۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا پپرونی

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا گوشت و قارچ

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله‌ مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا قارچ و مرغ

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

باکس فیلا برگر

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ چیزبرگر مک، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک عدد سس فرانسوی
باکس فیلا برگر
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله‌ مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

ژامبون بوقلمون فراوری شده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

گوشت راسته‌ی گوساله، پودر سیر، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی
پیتزا چهار فصل

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا میت لاورز

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

باکس فیلا زینگو

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر پنیری مک، سیب زمینی، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک سس فرانسوی
باکس فیلا زینگو
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سورن

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص سورن

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپر اسپشیال

۳۲۰ گرم ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، هات داگ دوبل، پپرونی دوبل، قارچ دوبل، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو،...
پیتزا سوپر اسپشیال

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

باکس چیکو ژامبو

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ ژامبون پنیری مک، سیب‌ زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، ۲ عدد سس قرمز و یک سس فرانسوی
باکس چیکو ژامبو
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس چیکو برگر

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ چیز برگر مک، سیب‌ زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، ۲ عدد سس قرمز و یک سس فرانسوی
باکس چیکو برگر
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس چیکو زینگو

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر پنیری مک، سیب زمینی، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک سس فرانسوی
باکس چیکو زینگو
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس فیلا ژامبو

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ ژامبون پنیری مک، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک عدد سس فرانسوی
باکس فیلا ژامبو
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

اسنک

اسنک مخصوص

یک جفت نان تست، ۸۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر موتزارلا، سس مخصوص
اسنک مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

اسنک قارچ و مرغ

یک جفت، ۸۰ گرم فیله‌ مرغ طعم‌ دار تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان تست
اسنک قارچ و مرغ
۵۸,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ

یک جفت، ۸۰ گرم گوشت گوساله چرخ‌ شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان تست
اسنک گوشت و قارچ
۵۹,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی

یک جفت، ۸۰ گرم پپرونی ۷۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، نان تست
اسنک پپرونی
۵۵,۰۰۰ تومان

گراتن

گراتن پاستا گوشت و بادمجان

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، گوشت گوساله چرخ کرده، بادمجان کبابی، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا گوشت و بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا چیکن

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، فیله مرغ طعم دار تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا چیکن
۷۶,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا گوشت

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، گوشت گوساله چرخ‌ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا گوشت
۷۹,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا مرغ و اسفناج

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، فیله مرغ طعم دار تکه ای، اسفناج، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا مرغ و اسفناج
۸۴,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا سوسیس

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، سوسیس هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر موزارلا سس مخصوص
گراتن پاستا سوسیس
۷۵,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا ژامبون

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا ژامبون
۷۵,۰۰۰ تومان

گراتن پاستا پپرونی

۵۸۰ گرم پاستا آلفردو، نان تست تکه شده, پپرونی ۷۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پاستا پپرونی
۷۴,۰۰۰ تومان

گراتن پوتیتو چیکن

۵۸۰ گرم سیب‌ زمینی سرخ کرده، نان تست تکه شده، فیله مرغ طعم دار تکه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پوتیتو چیکن
۷۶,۰۰۰ تومان

گراتن پوتیتو گوشت

۵۸۰ گرم سیب‌ زمینی سرخ شده، نان تست تکه شده، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
گراتن پوتیتو گوشت
۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۶۰%، سوسیس ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا مخصوص

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا پپرونی

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله‌ مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا قارچ و مرغ

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
مینی پیتزا گوشت و قارچ

۲۰ سانتی متری

۲۰
۹۸,۷۵۰ ۷۹,۰۰۰ تومان

کمبو باکس

باکس چیکو ژامبو

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ ژامبون پنیری مک، سیب‌ زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، ۲ عدد سس قرمز و یک سس فرانسوی
باکس چیکو ژامبو
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس چیکو برگر

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ چیز برگر مک، سیب‌ زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، ۲ عدد سس قرمز و یک سس فرانسوی
باکس چیکو برگر
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس چیکو زینگو

یک عدد ران مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر پنیری مک، سیب زمینی، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک سس فرانسوی
باکس چیکو زینگو
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

باکس فیلا ژامبو

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ ژامبون پنیری مک، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک عدد سس فرانسوی
باکس فیلا ژامبو
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

باکس فیلا برگر

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ چیزبرگر مک، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک عدد سس فرانسوی
باکس فیلا برگر
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

باکس فیلا زینگو

دو عدد فیله مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر پنیری مک، سیب زمینی، قارچ سوخاری، سالاد کلم، دو عدد سس قرمز، یک سس فرانسوی
باکس فیلا زینگو
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا هات پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، سوسیس هات‌ داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا هات پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۷,۵۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۴۰,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله‌ مرغ مرینیت شده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا چیکو پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۲۰
۱۵۷,۵۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۰
۳۴۰,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر اسپشیال

۳۲۰ گرم ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، هات داگ دوبل، پپرونی دوبل، قارچ دوبل، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر اسپشیال

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سورن

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص سورن

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده, پپرونی, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا میت لاورز

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

گوشت راسته‌ی گوساله، پودر سیر، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

ژامبون بوقلمون فراوری شده, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیلی برگر

همبرگر، پپرونی، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۲۸۰ گرم برگر مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
دوبل برگر
۱۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۱۴۰ گرم برگر مخصوص, ژامبون گوشت, قارچ, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
رویال برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان باگت گرد، ۲۸۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

نان باگت گرد, ۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
زینگر برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه سورن

نان باگت، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه سورن
۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌ داگ گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌‌داگ گوشت, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

نان باگت، ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

نان باگت, ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم راسته‌ گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ استیک ویژه
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم فیله‌ گوشت گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان باگت, ۱۸۰ گرم ژامبون مرغ سرد, سس مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس دو تکه

فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس دو تکه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس چهار تکه
۱۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

مرغ (نرمال)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب رست بیف

رست‌بیف ویژ با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب رست بیف
۳۱۲,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل چیز برگر

دوبل چیزبرگر با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب دوبل چیز برگر
۲۷۷,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل هات داگ

هات داگ دوبل ژامبون پنیر فراوان سیب زمینی قارچ سوخاری سالاد مخصوص
بشقاب دوبل هات داگ
۲۷۹,۰۰۰ تومان

بشقاب چیز برگر

۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب چیز برگر
۲۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن استیک

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، ۱۸۰ گرم راسته گوساله گریل شده‌، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قا...
بشقاب چیکن استیک
۳۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب هات داگ

۲۵۰ گرم هات‌ داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد...
بشقاب هات داگ
۲۵۲,۰۰۰ تومان

بشقاب بندری

۲۰۰ گرم سوسیس بندری ویژه‌، قارچ و پنیر فراوان، سیب‌ زمینی سرخ شده، سالاد فصل، ۲ عدد نان باگت
بشقاب بندری
۲۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب جوجه سوخاری

۴ تکه ران مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد مخصوص، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب جوجه سوخاری
۲۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

۵ تکه فیله مرغ استریپس، سیب‌ زمینی، سالاد فصل، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب فیله سوخاری
۲۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

۵۰۰ گرم پنه، فیله مرغ گریل شده، قارچ. سس مخصوص آلفردو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا آلفردو
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا تورینو

۵۰۰ گرم پنه، گوشت ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص تورینو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا تورینو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه‌ای سوخاری
پیاز سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

میکس باکس

قارچ سوخاری، سیب زمینی، ۲ حلقه پیاز سوخاری
میکس باکس
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی آلفردو

سیب زمینی سرخ شده با سس آلفردو (سس قارچ و خامه)
سیب زمینی آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۵۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ
سیب زمینی ویژه
۹۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، پودر سیر، پنیر پیتزا فراوان
نان سیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه گیلاسی، نان سوخاری، ذرت، پنیر
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو, دو رول فیله مرغ سوخاری با پنیر, گوجه گیلاسی, نان سوخاری, ذرت, پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم قرمز
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۴۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۵,۹۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

بلوبری سودا

۵۰۰ میلی لیتر
بلوبری سودا
۴۵,۰۰۰ تومان

اورنجینا

۵۰۰ میلی لیتر
اورنجینا
۴۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۴۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵۰۰ میلی لیتر
لیموناد
۴۵,۰۰۰ تومان

آیس چری

۵۰۰ میلی لیتر
آیس چری
۴۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس پنیر گودا

سس پنیر گودا
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سزار اضافه
سس سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سس تکنفره

سس تکنفره
۲,۰۰۰ تومان