جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخصوص

برنج کته با ته دیگ سیب زمینی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (تک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (تک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

خوراک کتف کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

خوراک بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف

خوراک بال و کتف
۲۰,۰۰۰ تومان

کته دیگی

۳۵۰ گرم
کته دیگی
۱۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ عدد نصف
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

ماست موسیر محلی
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۳,۵۰۰ تومان