جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب کوبیده
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو بره کباب

۳۵۰ گرم گوشت مغز ران بره، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو بره کباب
۵۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۵۰ گرم گوشت خالص بره، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب چنجه
۴۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب ساطوری

۱ سیخ گوشت گوسفند ۲۴۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب ساطوری
۳۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب برگ
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۴۰ گرم مخلوط گوشت مرغ و گوشت گوسفند، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۱ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو میکس

۱ سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه ۲۲۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو میکس
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۱ ران مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۲۲۰ گرم سینه مرغ، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۰۰ گرم کباب کوبیده
کباب کوبیده (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

۱ ران مرغ ۲۵۰ گرمی
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (۱سیخ)

۲۲۰ گرم سینه مرغ
جوجه کباب بدون استخوان (1سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب کوبیده
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک بره کباب

۳۵۰ گرم گوشت مغز ران بره، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک بره کباب
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۵۰ گرم گوشت خالص بره، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری

۱ سیخ گوشت گوسفند ۲۴۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب ساطوری
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب برگ
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۴۰ گرم مخلوط گوشت مرغ و گوشت گوسفند، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب بختیاری
۳۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۱ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک کباب سلطانی
۳۸,۵۰۰ تومان

خوراک میکس

۱ سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه ۲۲۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک میکس
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۱ ران مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۲۲۰ گرم سینه مرغ، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۹,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

به همراه گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک ماهی کبابی
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی سوخاری

به همراه گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک ماهی سوخاری
۲۵,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز
خوراک مرغ
۱۲,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی کبابی

ماهی قزل آلا، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو ماهی کبابی
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سوخاری

ماهی قزل آلا، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو ماهی سوخاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

حدود ۴۰۰ گرم گوشت مرغ، گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
چلو مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو

گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
استامبولی پلو
۱۰,۰۰۰ تومان

عدس پلو

گوجه، سبزی خوردن، لیمو، پیاز، برنج هندی
عدس پلو
۱۰,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو (یک کیلو)

برنج هندی
استامبولی پلو (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

عدس پلو (یک کیلو)

برنج هندی
عدس پلو (یک کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج هندی
چلو ساده
۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج هندی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج هندی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج هندی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)

خورشت قورمه سبزی (یک کیلو)
۲۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)

خورشت قیمه سیب زمینی (یک کیلو)
۲۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)

خورشت قیمه بادمجان (یک کیلو)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زمزم

مشکی

۲,۰۰۰ تومان

زرد

۲,۰۰۰ تومان

لیمویی

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زمزم

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زمزم

مشکی

۴,۰۰۰ تومان

زرد

۴,۰۰۰ تومان

لیمویی

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا

کوکا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا

کوکا

۵,۵۰۰ تومان

فانتا

۵,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده زمزم

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زمزم

مشکی

۵,۵۰۰ تومان

زرد

۵,۵۰۰ تومان

لیمویی

۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای استار

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای استار

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استار

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استار

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان