نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس مرغ، کالباس گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

قارچ، پپرونی، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس مرغ، کالباس گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

قارچ، جوجه، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

کالباس مرغ، کالباس گوشت، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سیسیلی

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه تری.آ

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، گوجه، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه تری.آ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی تری.آ

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۹۰٪، کوکتل، زیتون، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ایی، گوجه، سس مخصوص
پیتزا آمریکایی تری.آ

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سرآشپز

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، ذرت، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ممتاز

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

کالباس مرغ، کالباس گوشت، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سیسیلی

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس مرغ، کالباس گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

جوجه، گوشت چرخ کرده، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیاز، گوشت چرخ کرده، کاهو، چیپس، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

کالباس تند، سوسیس ایتالیایی، فلفل سبز، زیتون
پیتزا شیکاگو

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

ژامبون مرغ، قارچ، پیاز، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

میگو سوخاری، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز، زیتون
پیتزا میگو

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس مرغ، کالباس گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

قارچ، گوشت چرخ کرده، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

قارچ، جوجه، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

قارچ، سوسیس، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و سوسیس

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

قارچ، پپرونی، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، پیاز، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ماشروم

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت لقمه یونانی

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ تازه، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رولت لقمه یونانی

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا متری رنیا مخصوص تری آ

نان تست غنی شده، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، زیتون، فلفل سبز، گوجه، پنیر
پیتزا متری رنیا مخصوص تری آ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

برگر ویژه تری آ

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، فیله مرغ، قارچ، پنیر
برگر ویژه تری آ
۴۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل تنوری با قارچ

۲۴۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
چیز برگر دوبل تنوری با قارچ
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر تنوری با قارچ

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
چیز برگر تنوری با قارچ
۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر رویال تنوری با قارچ

ژامبون، پنیر، ۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
چیز برگر رویال تنوری با قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر تنوری

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر تنوری
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر برگر دوبل تری آ

دولایه ژامبون گوشت سرخ شده، دولایه پنیر و قارچ تفت داده شده، همبرگر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپر برگر دوبل تری آ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با قارچ تنوری

پنیر، فیله مرغ، قارچ، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله با قارچ تنوری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب با قارچ تنوری

پنیر، قارچ، جوجه کباب، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ جوجه کباب با قارچ تنوری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ

هات داگ ۷۵%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال تنوری با قارچ

هات داگ ۷۵%، ژامبون، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ هات داگ رویال تنوری با قارچ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ تنوری

سوسیس بلغاری، قارچ، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ بلغاری با قارچ تنوری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و قارچ تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت و قارچ تنوری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ تنوری

ژامبون مرغ ۶۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ تنوری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت با قارچ تنوری با قارچ

ژامبون مرغ و گوشت، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت با قارچ تنوری با قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ ۶۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۷۵%، پنیر، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل و پنیر

کوکتل، پنیر، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کوکتل و پنیر
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر تنوری

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر تنوری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میگو سوخاری با قارچ و پنیر تنوری

ساندویچ میگو سوخاری با قارچ و پنیر تنوری
۴۶,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر دوبل

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر
چیز برگر دوبل
۴۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص تری آ

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، ژامبون
رویال برگر مخصوص تری آ
۳۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص تری آ

۲۴۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
دوبل برگر مخصوص تری آ
۴۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص تری آ

۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، قارچ، کاهو
قارچ برگر مخصوص تری آ
۳۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص تری آ

کاهو، پنیر ورقه ای، ۱۲۰ گرم برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
چیز برگر مخصوص تری آ
۳۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

برگر مرغ ۹۰%، نان فرانسوی، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۳۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص تری آ

برگر شرکتی ۹۰%، نان فرانسوی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص تری آ
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری ویژه مخصوص تری آ

ادویه مخصوص، سوسیس بندری، نان فرانسوی
ساندویچ بندری ویژه مخصوص تری آ
۲۸,۰۰۰ تومان

بندری ویژه مخصوص تری آ (پرسی)

پرسی
 بندری ویژه مخصوص تری آ (پرسی)
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ۷۵%، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل بلغاری

کوکتل بلغاری، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل بلغاری
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

سوسیس کوکتل، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب مخصوص تری آ

۱۴۰ گرم جوجه کباب، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ جوجه کباب مخصوص تری آ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

کباب لقمه شرکتی ۹۰%، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

ژامبون مرغ ۶۰%، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت

ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوخاری

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میگو سوخاری

۱۴۰ گرم میگو سوخاری، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ میگو سوخاری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ

۱۰۰ گرم شنیسل مرغ، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ شنیسل مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ

۱۰۰ گرم ناگت مرغ، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور
ساندویچ ناگت مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت قارچ و مرغ

۱۰۰ گرم ناگت مرغ، کاهو، نان فرانسوی، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ ناگت قارچ و مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری

۳ تکه مرغ سوخاری، بهمراه سیب زمینی، سالاد کلم، نان لقمه ای
مرغ سوخاری
۵۲,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۵ تیکه میگو سوخاری، بهمراه سیب زمینی، سالاد کلم، نان لقمه ای
میگو سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

چیکن ناگت سوخاری

۶ عدد ناگت مرغ سوخاری، بهمراه سیب زمینی، سالاد کلم، نان لقمه ای
چیکن ناگت سوخاری
۵۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی

۳ تکه مرغ سوخاری، بهمراه سیب زمینی، سالاد کلم، نان لقمه ای
مرغ سوخاری اسپایسی
۵۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۳ تکه فیله استریپس، بهمراه سیب زمینی، سالاد کلم، نان لقمه ای
فیله استریپس
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس و پنیر

یک نفره
چیپس و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

خانگی
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

کالباس گوشت، پنیر مخصوص، قارچ، ذرت
سیب زمینی ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

پنیر، سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

لیموناد فانتا

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

لیموناد فانتا

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

لیموناد فانتا

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

لیموناد فانتا

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی
۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان