نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ویتامینه

شیرموز

شیرموز

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴,۰۰۰ تومان

شیر پسته

شیر پسته

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی

نیم کیلو

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای

بستنی میوه ای

نیم کیلو

۱۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۲۵,۰۰۰ تومان

معجون

معجون

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

مولتی میکس

مولتی میکس

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

شیک کوچک

شیک کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

آب هویج

۱.۵ لیتر
آب هویج
۱۵,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک

آیس پک

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴,۰۰۰ تومان

آیس پک ویژه

آیس پک ویژه

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

آیس پک میکس

آیس پک میکس

کوچک

۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶,۰۰۰ تومان

ذرت

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

کوچک

۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲,۰۰۰ تومان