نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

املت

املت
۷,۵۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۶,۵۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

در ظرف فویلی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

در ظرف فویلی
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)

در ظرف فویلی
جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل (یک سیخ)

دل (یک سیخ)
۶,۵۰۰ تومان

جگر (یک سیخ)

جگر (یک سیخ)
۶,۵۰۰ تومان

قلوه (یک سیخ)

قلوه (یک سیخ)
۶,۵۰۰ تومان

جغور بغور (پرسی)

جغور بغور (پرسی)
۷,۵۰۰ تومان

دیزی

دیزی (یک نفره)

در ظرف گیاهی
دیزی (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

دیزی (دو نفره)

در ظرف گیاهی
دیزی (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر بطری

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۲,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماالشعیر خانواده

استوایی

۵,۵۰۰ تومان

لیمو

۵,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۵,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان