نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۱,۰۰۰ تومان

پیترا قارچ و گوشت

پیترا قارچ و گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تن ماهی

تن ماهی، فلفل ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا تن ماهی
۲۳,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

نان باگت
رویال برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

نان باگت
همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

نان باگت
همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت
چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

نان باگت
دوبل برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

نان باگت
چیز برگر با قارچ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معمولی

ساندویچ فلافل معمولی
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل مخصوص قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ساندویچ کالباس
۴,۵۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۳,۵۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۴,۰۰۰ تومان

سمبوسه سیب زمینی

سمبوسه سیب زمینی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ آبعلی

دوغ آبعلی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان