جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده ذغالی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرم
خوراک کباب کوبیده ذغالی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی

یک سیخ کباب جوجه زعفرانی بدون استخوان ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ذغالی

یک سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم
خوراک کباب چنجه ذغالی
۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

ماست و خیار

خانگی
ماست و خیار
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

ماست بورانی بادمجان

خانگی
ماست بورانی بادمجان
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

زیتون باقالی

یک نفره
زیتون باقالی
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کلم سفید، کلم بنفش، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ سی سی
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۵
۷,۰۰۰ ۵,۹۵۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب محلی ذغالی با مخلفات

یک سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی،اشپل،گردو،باقلی،زیتون پرورده
چلوکباب محلی ذغالی با مخلفات
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب محلی ذغالی با مخلفات (دو سیخ)

دو سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی،اشپل،گردو،باقلی،زیتون پرورده
چلوکباب محلی ذغالی با مخلفات (دو سیخ)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب جوجه زعفرانی بدون استخوان ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو جوجه کباب زعفرانی ذغالی  (دو سیخ)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب جوجه ترش ۲۰۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو جوجه کباب ترش ذغالی (دو سیخ)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کتف و بال زعفرانی ۲۳۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی (دو سیخ)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب ترش ۲۰۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب ترش ذغالی  (دو سیخ)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب بختیاری ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلوکباب بختیاری ذغالی (دو سیخ)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب چنجه ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلوکباب چنجه ذغالی  (دو سیخ)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ذغالی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرم، یک سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم، گوجه کبابی، برنج محلی ۴۵۰ گرم
چلو کباب سلطانی ذغالی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش ذغالی

یک سیخ کباب ترش ۲۰۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب ترش ذغالی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ذغالی

یک سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب چنجه ذغالی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ذغالی

یک سیخ کباب بختیاری ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب بختیاری ذغالی
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کوبیده نگینی ذغالی (دو سیخ)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی ذغالی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کوبیده نگینی ذغالی (یک سیخ)
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ذغالی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کوبیده ذغالی (دو سیخ)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ذغالی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرم، کره، گوجه کبابی، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کوبیده ذغالی (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ذغالی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۸۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب وزیری ذغالی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش ذغالی

یک سیخ کباب جوجه ترش ۲۰۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو جوجه کباب ترش ذغالی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی

یک سیخ کباب جوجه زعفرانی بدون استخوان ۱۸۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی

یک سیخ کباب کتف و بال زعفرانی ۲۳۰ گرم، کره، گوجه، ۴۵۰ گرم برنج محلی
چلو کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۵۰ گرم برنج محلی،کره
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ترش ذغالی

یک سیخ کباب ترش ۲۰۰ گرم
خوراک کباب ترش ذغالی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ذغالی

یک سیخ کباب چنجه ۱۸۰ گرم
خوراک کباب چنجه ذغالی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ذغالی

یک سیخ کباب بختیاری ۱۸۰ گرم
خوراک کباب بختیاری ذغالی
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده نگینی ذغالی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۸۰ گرم
خوراک کوبیده نگینی ذغالی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ذغالی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۵۰ گرم
خوراک کباب کوبیده ذغالی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش ذغالی

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب ترش ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۱۸۰ گرم
خوراک جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی

یک سیخ کباب کتف و بال زعفرانی ۲۳۰ گرم
خوراک کباب کتف و بال زعفرانی ذغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده دمی

یک عدد مرغ ران ۴۵۰ گرم
خوراک مرغ سرخ شده دمی
۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴عدد گوجه کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ۱/۴ (سینه)

۴۵۰گرم برنج محلی، ۴۵۰ گرم سینه مرغ
زرشک پلو با مرغ ۱/۴ (سینه)
۹۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ۱/۴ (ران)

۴۵۰گرم برنج محلی، ۴۵۰گرم ران مرغ
زرشک پلو با مرغ ۱/۴ (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت قورمه سبزی ۳۰۰ گرم
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت قیمه ۳۰۰ گرم
چلو خورشت قیمه
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت میرزاقاسمی

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت میرزا قاسمی ۳۰۰ گرم
چلو خورشت میرزاقاسمی
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو باقالی خورشت

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه باقالی خورشت ۳۰۰ گرم
چلو باقالی خورشت
۷۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت فسنجان ۳۰۰ گرم
چلو خورشت فسنجان
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو مسما

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت آلو مسما ۳۰۰ گرم (سینه مرغ)
چلو خورشت آلو مسما
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اناربیج

۴۵۰ گرم برنج محلی، یک کاسه خورشت اناربیج ۳۰۰ گرم
چلو خورشت اناربیج
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک کاسه خورشت قورمه سبزی ۳۰۰ گرم
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

یک کاسه خورشت قیمه ۳۰۰ گرم
خورشت قیمه (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت میرزاقاسمی (اضافه)

یک کاسه خورشت میرزا قاسمی ۳۰۰ گرم
خورشت میرزاقاسمی (اضافه)
۳۷,۰۰۰ تومان

باقالی خورشت (اضافه)

یک کاسه باقالی خورشت ۳۰۰ گرم
باقالی خورشت (اضافه)
۳۷,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

یک کاسه خورشت فسنجان ۳۰۰ گرم (سینه مرغ)
خورشت فسنجان (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت آلو مسما (اضافه)

یک کاسه خورشت آلو مسما ۳۰۰ گرم (سینه مرغ)
خورشت آلو مسما (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت اناربیج (اضافه)

یک کاسه خورشت اناربیج ۳۰۰ گرم
خورشت اناربیج (اضافه)
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیر ترشی

سیر ترشی
۲۰,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص پلو کباب

اشپل، گردو، باقلی، زیتون پرورده
بشقاب مخصوص پلو کباب
۵۵,۰۰۰ تومان

اشپل

یک نفره
اشپل
۳۰,۰۰۰ تومان

گردو

یک نفره
گردو
۳۰,۰۰۰ تومان

باقلی

یک نفره
باقلی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

خانگی
ماست و خیار
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

ماست بورانی بادمجان

خانگی
ماست بورانی بادمجان
۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خانگی
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

خانگی
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

محلی
ماست چکیده
۱۸,۰۰۰ تومان

زیتون باقالی

یک نفره
زیتون باقالی
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

ترشی

هفت بیجار
ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کلم سفید، کلم بنفش، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نوشیدنی

دوغ شیشه آبعلی

شیشه ۳۰۰ سی سی
دوغ شیشه آبعلی
۱۱,۰۰۰ تومان

لیموناد زمزم

لیموناد زمزم
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده خوشگوار

۱.۵لیتر
نوشابه خانواده خوشگوار
۱۶,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای خوشگوار

لیموناد شیشه ای خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

فانتا لیموناد

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیموناد

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا لیموناد

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیموناد

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ سی سی
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۵
۷,۰۰۰ ۵,۹۵۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دسانی

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ دسانی
۸,۰۰۰ تومان