جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب برگ گوسفندی
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب سلطانی
۵۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب بختیاری
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب میکس
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

همراه سالاد شیرازی
چلو جوجه کباب (ران)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه)

همراه سالاد شیرازی
چلو جوجه کباب (سینه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب کوبیده
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

همراه سالاد شیرازی
چلو کباب نگینی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال

خوراک کتف و بال
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

همراه سالاد شیرازی
چلو خورشت سبزی
۱۱,۵۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

خورشت سبزی (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

همراه سالاد شیرازی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

همراه سالاد شیرازی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت خوراک

همراه سالاد شیرازی
چلو خورشت خوراک
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت خوراک (اضافه)

خورشت خوراک (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

گوشت و لوبیا

گوشت و لوبیا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای زمزم

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای زمزم

مشکی

۲,۰۰۰ تومان

زرد

۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

زمزم مشکی

۵,۰۰۰ تومان

زمزم زرد

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری بهنوش

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری بهنوش

هلو

۲,۵۰۰ تومان

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

انگور

۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای بهنوش

هلو

۲,۵۰۰ تومان

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

انگور

۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش

۱/۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش

هلو

۴,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

انگور

۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان