جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۵,۹۶۰ تومان

یک نفره

۲۳,۹۴۰ تومان

خانواده

۴۱,۰۴۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۹,۳۸۰ تومان

یک نفره

۳۰,۷۸۰ تومان

خانواده

۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۱۷,۱۰۰ تومان

یک نفره

۲۶,۲۲۰ تومان

خانواده

۴۳,۳۲۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون مرغ و گوشت، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا ویژه

مینی

۱۸,۲۴۰ تومان

یک نفره

۲۷,۳۶۰ تومان

خانواده

۴۵,۶۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۱۷,۱۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۸۰ تومان

خانواده

۴۳,۳۲۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۲۷۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۵,۹۶۰ تومان

همبرگر معمولی ویژه

همبرگر، کتلت، ژامبون گوشت
همبرگر معمولی ویژه
۹,۱۲۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر تنوری
۲۰,۵۲۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۹,۶۴۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۹,۳۸۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ تنوری معمولی

ساندویچ هات داگ تنوری معمولی
۱۵,۹۶۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۱۹,۳۸۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۳,۶۸۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص

ژامبون گوشت
ساندویچ ژامبون مخصوص
۹,۱۲۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۴ قرص فلافل
ساندویچ فلافل
۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۴ قرص فلافل به همراه قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

ساندویچ سوسیس مخصوص
۹,۱۲۰ تومان

غذای اصلی

مرغ بریان

مرغ بریان کامل
مرغ بریان
۳۶,۰۰۰ تومان

پاچینی

پاچینی
۴۲,۰۰۰ تومان

پاچینی (نیم کیلو)

پاچینی (نیم کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

مخلفات

مخلفات مرغ بریان شامل گوجه، خیارشور، کاهو، لیمو
مخلفات
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۸,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۳,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

ژامبون مرغ و گوشت، کاهو، کنسرو سبزیجات
سالاد مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه کوکاکولا

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه فانتا پرتقالی

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه فانتا لیمویی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه فانتا لیمویی

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه اسپرایت

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هی دی شیشه ای

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

انگور

۳,۵۰۰ تومان

دوغ خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ خوشگوار

بطری کوچک

۲,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۷,۰۰۰ تومان

دوغ آلیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ آلیس

بطری کوچک

۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی

بطری کوچک

۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه

آبمیوه
۳,۵۰۰ تومان