جست‌وجو در اسنپ‌فود

سیب زمینی ها

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب تی ان تی

سیب تی ان تی
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ تی ان تی

ساندویچ تی ان تی
۳۹,۰۰۰ تومان

هات داگ غول کش

هات داگ غول کش
۲۷,۰۰۰ تومان

بمب ژامبون سرد

بمب ژامبون سرد
۱۹,۰۰۰ تومان

کوکتل مرد افکن

کوکتل مرد افکن
۲۴,۰۰۰ تومان

بمب ژامبون تنوری

بمب ژامبون تنوری
۲۹,۰۰۰ تومان

بالستیک

بالستیک
۴۹,۰۰۰ تومان

هات داگ ساده

هات داگ ساده
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر

برگر تی ان تی

برگر تی ان تی
۴۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر مرغ

برگر مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی رست بیف

پنینی رست بیف
۳۴,۰۰۰ تومان

پنینی مرغ

پنینی مرغ
۲۹,۰۰۰ تومان

سس پنیر و سیب زمینی

سس پنیر و سیب زمینی
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

اب معدنی

اب معدنی
۱,۵۰۰ تومان

هوفنبرگ کاکتوس

هوفنبرگ کاکتوس
۵,۰۰۰ تومان

هوفنبرگ استوایی

هوفنبرگ استوایی
۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت بطری

اسپرایت بطری
۲,۰۰۰ تومان

هافنبرگ بلوبری

هافنبرگ بلوبری
۵,۰۰۰ تومان

کوکا بطری

کوکا بطری
۲,۰۰۰ تومان

هوفنبرگ لیموناد

هوفنبرگ لیموناد
۵,۰۰۰ تومان