جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های ورامین

گریل فود عصر یخبندان

پیتزا

پیتزا چیکن استریپس

مرغ سرخ شده، فلفل دلمه، استریپس، ذرت، پنیر چدار
پیتزا چیکن استریپس

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ ریش شده، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا چیکن

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر چدار، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخلوط
پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

کلم بروکلی، میگو، پنیر چدار، نخود فرنگی، هویج، ذرت
پیتزا میگو

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا تونو

تن ماهی، پیاز، پنیر گودا، پنیر چدار
پیتزا تونو

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی

قارچ، پنیر
پیتزا فونگی

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

نخود فرنگی، هویج، ذرت، پنیر چدار، کلم بروکلی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

ژامبون سالامی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سالامی

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون میکس، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوشت چرخ کرده
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر چدار
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

ژامبون کراکف، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کراکف

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ژامبون

میکس ژامبون، پنیر چدار
پیتزا مخلوط ژامبون

یک نفره

۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی

اسموکی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا دودی

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

میکس ژامبون، گوشت رست بیف، مرغ، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ سالامی، ۱/۴ کراکف، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ میکس مرغ و گوشت، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا چهار فصل

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر، پنیر چدار
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی یک نفره

میکس ژامبون، یک عدد هات داگ، ذرت، پنیر چدار، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر گودا
پیتزا فرانسوی یک نفره
۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی ۹۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، گوجه، خیارشور، کاهو
برگر ذغالی ۹۰%
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی ۶۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، گوجه، خیارشور، کاهو
برگر ذغالی ۶۰%
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۹۵% (۱۰۰ گرمی)، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو
چیکن برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ۹۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ماشروم برگر ۹۰%
۴۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر ۶۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ماشروم برگر ۶۰%
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم برگر ۹۰%

۲ عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل ماشروم برگر ۹۰%
۸۴,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم برگر ۶۰%

۲ عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل ماشروم برگر ۶۰%
۲۹,۰۰۰ تومان

فاما برگر ۹۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، تخم مرغ سرخ شده، گوجه، کاهو، خیارشور
فاما برگر ۹۰%
۳۸,۰۰۰ تومان

فاما برگر ۶۰%

یک عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، تخم مرغ سرخ شده، گوجه، کاهو، خیارشور
فاما برگر ۶۰%
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ۹۰%

۲عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل برگر ۹۰%
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ۶۰%

۴ عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل برگر ۶۰%
۲۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ۹۰%

۲ عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل چیز برگر ۹۰%
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ۶۰%

۲ عدد برگر (۱۰۰ گرمی)، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل چیز برگر 60%
۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر ۹۰%

۲ عدد برگر، قارچ
دوبل قارچ برگر ۹۰%
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر ۶۰%

۲ عدد برگر، قارچ
دوبل قارچ برگر ۶۰%
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیکن

۴ عدد فیله مرغ
دوبل چیکن
۵۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر ۹۰%

یک عدد برگر، یک عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر
میکس برگر ۹۰%
۳۴,۰۰۰ تومان

میکس برگر ۶۰%

یک عدد برگر، یک عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر
میکس برگر ۶۰%
۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر، یک عدد ژامبون گوشت، قارچ و پنیر
رویال برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر، گوجه، کاهو، خیارشور
غول برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ میندسمیت

گوشت چرخ کرده، قارچ
ساندویچ میندسمیت
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت

مرغ ریش شده، گوشت گوساله، قارچ و پنیر
ساندویچ مرغ و گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن استریپس

فیله مرغ استریپس شده
ساندویچ چیکن استریپس
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بیف

یک عدد هات داگ ۷۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر، قارچ، رست بیف
ساندویچ هات بیف
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۷۰%، ۲ ورق ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ هات رویال
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

۲ عدد ژامبون ۹۰%، قارچ و پنیر
ساندویچ رویال
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال بیف

۲ عدد ژامبون ۹۰%، گوشت گوساله، قارچ و پنیر
ساندویچ رویال بیف
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص سرآشپز
ساندویچ چیکن
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال چیکن

ژامبون ۹۰%، مرغ ریش شده، قارچ و پنیر
ساندویچ رویال چیکن
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چیکن

یک عدد هات داگ ۷۵%، مرغ ریش شده، قارچ و پنیر
ساندویچ هات چیکن
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص سرآشپز
ساندویچ رست بیف
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر، میکس ژامبون
سیب زمینی تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری گوشت

سیب زمینی سرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر، گوشت گوساله چرخ شده
سیب زمینی تنوری گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری مرغ

سیب زمینی سرخ شده، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، پنیر، مرغ ریش شده
سیب زمینی تنوری مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

یک نفره
نان سیر
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم قرمز ، کلم سفید ، انار ، ژامبون
سالاد اندونزی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، پنیر پارمزان، فیله خرد شده مرغ، سس سزار، سس مخصوص
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، ذرت، خیار
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان