جست‌وجو در اسنپ‌فود

پلو

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۵۰۰ تومان

باقالا پلو با مرغ

باقالا پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با ماهیچه

گوسفندی
باقالا پلو با ماهیچه
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

گوسفندی
چلو ماهیچه
۳۷,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با ماهی (کبابی)

باقالا پلو با ماهی (کبابی)
۲۱,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با ماهی (سرخ شده)

باقالا پلو با ماهی (سرخ شده)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

چلو مرغ (ران)
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو مرغ (سینه)

چلو مرغ (سینه)
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو فیله کباب گوسفندی ممتاز مزه

۲۵۰ گرم تکه های فیله گوسفندی
چلو فیله کباب گوسفندی ممتاز مزه
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۵۰ گرم گوشت بره
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ برگ گوشت گوسفندی و یک سیخ لقمه
چلو کباب سلطانی ممتاز
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

۱۵۰ گرم گوشت بره
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

تکه های گوشت گوسفندی و فیله مرغ
چلو کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله
چلو کباب لقمه ممتاز
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص بدون استخوان

۲۵۰ گرم سینه و فیله مرغ
چلو جوجه مخصوص بدون استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵۰۰ گرم
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک فیله کباب ممتاز مزه

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک فیله کباب ممتاز مزه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز مزه

۲۵۰ گرم گوشت بره، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک کباب برگ ممتاز مزه
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک بختیاری

تکه های گوشت گوسفندی و فیله مرغ، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک بختیاری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک برگ مخصوص گوسفندی

۱۵۰ گرم گوشت بره، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک برگ مخصوص گوسفندی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز مزه

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک کباب لقمه ممتاز مزه
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه بدون استخوان

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک جوجه بدون استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه با استخوان

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک جوجه با استخوان
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
خوراک مرغ
۱۶,۵۰۰ تومان

شینسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه فیله مرغ، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
شینسل مرغ
۱۷,۵۰۰ تومان

کتلت گوشت

۲ عدد ۱۳۰ گرمی، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
کتلت گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

کوفته

۱ عدد ۳۲۰ گرمی، همراه با سبزیجات و پوره سیب زمینی
کوفته
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

با فیله مرغ
چلو خورشت فسنجان
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ خانگی

ساندویچ کتلت گوشت

همراه با نان بولکی
ساندویچ کتلت گوشت
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه

همراه با نان بولکی
ساندویچ لقمه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه

همراه با نان بولکی
ساندویچ جوجه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

همراه با نان بولکی
ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

همراه غذا

سوپ روز

سوپ روز
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

سالاد مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

ماست وخیار ویژه

همراه با کشمش و گردو
ماست وخیار ویژه
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار ساده

همراه با کاکوتی و نعنا
ماست و خیار ساده
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۵,۰۰۰ تومان

موارد اضافه

زرشک پلو اضافه

زرشک پلو اضافه
۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

سس مرغ اضافه

سس مرغ اضافه
۲۰۰ تومان

سس سالاد اضافه

سس سالاد اضافه
۱۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
رایگان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

 دلستر قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ یک نفره آلیس

دوغ یک نفره آلیس
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان