جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود گاراژ گریل

منوی اصلی

گاراژ برگر

۱۸۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر، بیکن گریل شده، پنیر بلوچیز، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
گاراژ برگر
۴۷,۰۰۰ تومان

دبل گاراژ برگر

۳۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر، بیکن گریل شده، پنیر بلوچیز، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
دبل گاراژ برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۸۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
همبرگر
۳۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۳۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
دبل برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۸۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
چیز برگر
۴۱,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۳۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
دبل چیز برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۸۰ گرم گوشت چرخ کرده، هالوپینو، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
چیلی برگر
۴۱,۰۰۰ تومان

دبل چیلی برگر

۳۶۰ گرم گوشت چرخ کرده، هالوپینو، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
دبل چیلی برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

استیک برگر

۱۸۰ گرم راسته گوساله، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
استیک برگر
۴۹,۰۰۰ تومان

دبل استیک برگر

۳۶۰ گرم راسته گوساله، سس گاراژ، سس پیاز گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز
دبل استیک برگر
۷۴,۰۰۰ تومان

فیله چیکن برگر

۱۸۰ گرم فیله مرغ با طعم مخصوص گاراژ، سس گاراژ، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، پیاز
فیله چیکن برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

دبل فیله چیکن برگر

۱۸۰ گرم فیله مرغ با طعم مخصوص گاراژ، سس گاراژ، کاهو، گوجه، خیار شور، پیاز
دبل فیله چیکن برگر
۴۱,۰۰۰ تومان

سوسیس برگر

سوسیس انحصاری گاراژ، پنیر گودا، سس خردل مخصوص گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور
سوسیس برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

سوسیس بیکن

سوسیس انحصاری گاراژ، پنیر گودا، سس خردل مخصوص گاراژ، کاهو، گوجه، خیارشور
سوسیس بیکن
۳۴,۰۰۰ تومان

رست بیف برگر

۱۸۰ گرم گوشت گوساله پخته شده، پیاز کاراملی، قارچ، سس مخصوص، پنیر گودا، گوجه، خیارشور
رست بیف برگر
۴۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیش غذا گاراژ

سیب زمینی، سوسیس، قارچ، پنیر، پیازچه
پیش غذا گاراژ
۲۴,۰۰۰ تومان

سیخ مزه گاراژ

سوسیس انحصاری گاراژ، پنیر کبابی هالومی، بلال کوچک، فلفل دلمه ای
سیخ مزه گاراژ
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی گاراژ

سیب زمینی با طعم مخصوص گاراژ
سیب زمینی گاراژ
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد گاراژ

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، زیتون، سس مخصوص گاراژ یا بالزامیک
سالاد گاراژ
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ گریل شده، کاهو، نان تست جو، پنیر پارمزان، سس سزار گاراژ
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۴,۰۰۰ تومان