جست‌وجو در اسنپ‌فود

دل و جگر

جگر

جگر
۲,۵۰۰ تومان

دل

دل
۲,۵۰۰ تومان

قلوه

قلوه
۲,۵۰۰ تومان

خویک

خویک
۲,۵۰۰ تومان

خوش گوشت

خوش گوشت
۲,۵۰۰ تومان

دمبه

دمبه
۲,۰۰۰ تومان

کوهان

کوهان
۷,۰۰۰ تومان

بال مرغ

بال مرغ
۶,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوسفندی

چنجه راسته گوسفندی
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه

جوجه
۶,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ
۲,۵۰۰ تومان

گوجه

گوجه
۱,۵۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان