جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ترمه ترنج (سعادت آباد)

پر‌طرفدارها

لوبیا پلو (یک پرس)

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۲۰۰ cc
لوبیا پلو (یک پرس)
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه) (نیم پرس)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۱۰ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، کره ،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
چلو جوجه کباب (سینه) (نیم پرس)
۷۱,۴۰۰ تومان

عدس پلو (نیم پرس)

۷۵ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۰۰ گرم عدس پلو با برنج ایرانی، پیاز داغ، کشمش،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
عدس پلو (نیم پرس)
۶۴,۴۰۰ تومان

عدس پلو (یک پرس)

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم عدس پلو با برنج ایرانی، پیاز داغ، کشمش،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۲۰۰ cc
عدس پلو (یک پرس)
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه) (یک پرس)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره ،ظرف ماکروفر غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو جوجه کباب (سینه) (یک پرس)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک پرس)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره،ظرف ماکروفر غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو کباب کوبیده (یک پرس)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو (نیم پرس)

۷۵ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
لوبیا پلو (نیم پرس)
۵۷,۰۰۰ تومان

اقتصادی

چلو کباب لقمه(اقتصادی)

۱۶۰ گرم لقمه (گوسفندی و گوساله) ،۲۰۰ گرم برنج ایرانی هاشمی ،گوجه ،فلفل کبابی
چلو کباب لقمه(اقتصادی)
۸۱,۶۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ(اقتصادی)

یک تکه ۲۵۰ گرمی (بالای ران) ،۲۰۰ گرم زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ(اقتصادی)
۸۵,۸۰۰ تومان

عدس پلو اقتصادی

۳۰۰ گرم عدس پلو ، گوشت چرخ کرده ،پیاز داغ ،کشمش
عدس پلو اقتصادی
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ایی (اقتصادی)

۲۰۰ گرم برنج ایرانی هاشمی ، ۱۵۰ گرم کباب تابه ایی ،گوجه سرخ شده
چلو کباب تابه ایی (اقتصادی)
۹۱,۲۰۰ تومان

لوبیا پلو (اقتصادی)

۳۰۰ گرم لوبیا پلو ،گوشت چرخ کرده
لوبیا پلو (اقتصادی)
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب(اقتصادی)

۱۶۰ گرم جوجه کباب زعفرانی ،۲۰۰ گرم برنج ایرانی ، گوجه ،فلفل
چلو جوجه کباب(اقتصادی)
۸۹,۵۰۰ تومان

سینی مخصوص

سینی مخصوص کباب کوبیده (پنج نفره)

۱۰ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، دورچین
سینی مخصوص کباب کوبیده (پنج نفره)
۳۹۶,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص جوجه کباب (پنج نفره)

۵ سیخ جوجه کباب سینه زعفرانی ۲۲۰ گرم، دورچین
سینی مخصوص جوجه کباب (پنج نفره)
۴۰۵,۶۰۰ تومان

سینی مخصوص سرآشپز (پنج نفره)

یک سیخ جوجه کباب ران زعفرانی ۲۵۰ گرم، دو سیخ جوجه کباب سینه زعفرانی ۲۲۰ گرم، ۴ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم...
سینی مخصوص سرآشپز (پنج نفره)
۵۲۳,۰۰۰ تومان

منوی مخصوص خانواده

چلو خورشت قیمه سیب زمینی خانواده

۵ الی ۷ نفره
چلو خورشت قیمه سیب زمینی خانواده
۵۰۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی خانواده

۵ الی ۷ نفره
چلو خورشت قورمه سبزی خانواده
۵۰۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ خانواده

۵ الی ۷ نفره
زرشک پلو با مرغ خانواده
۵۳۵,۰۰۰ تومان

عدس پلو خانواده

۵ الی ۷ نفره
عدس پلو خانواده
۴۱۵,۹۰۰ تومان

لوبیا پلو خانواده

۵ الی ۷ نفره
لوبیا پلو خانواده
۳۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای خانواده

۵ الی ۷ نفره
چلو کباب تابه ای خانواده
۵۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (نیم پرس)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، کره ،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
چلو کباب کوبیده (نیم پرس)
۷۲,۸۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک پرس)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره،ظرف ماکروفر غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو کباب کوبیده (یک پرس)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک و نیم پرس)

۳ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی، کره،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۲,۰۰۰ cc
چلو کباب کوبیده (یک و نیم پرس)
۱۸۱,۹۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه) (نیم پرس)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۱۰ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، کره ،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
چلو جوجه کباب (سینه) (نیم پرس)
۷۱,۴۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه) (یک پرس)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره ،ظرف ماکروفر غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو جوجه کباب (سینه) (یک پرس)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه) (یک و نیم پرس)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۳۰ گرمی، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی، کره،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۲,۰۰۰ cc
چلو جوجه کباب (سینه) (یک و نیم پرس)
۱۸۰,۲۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی،یک لایه کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب تبریزی
۱۹۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۴۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کباب لقمه
۱۷۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران) (نیم پرس)

۱۱۰ گرم جوجه کباب ران، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
چلو جوجه کباب (ران) (نیم پرس)
۷۲,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران) (یک پرس)

۲۲۰ گرم جوجه کباب ران، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو جوجه کباب (ران) (یک پرس)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران) (یک و نیم پرس)

۳۳۰ گرم جوجه کباب ران، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی ،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۲,۰۰۰ cc
چلو جوجه کباب (ران) (یک و نیم پرس)
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی (تند)

۲۵۰ گرم گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله تند، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، کره تک نفره، گوجه کبابی
چلو کباب کاردی (تند)
۱۸۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ،،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو کباب میکس
۱۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب ران (بدون استخوان)

۲۳۰گرم جوجه کباب ران، دورچین متغیر
خوراک جوجه کباب ران (بدون استخوان)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، دورچین متغیر
خوراک جوجه کباب سینه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین متغیر
خوراک کباب کوبیده
۱۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران کامل مرغ، دورچین متغیر
خوراک مرغ
۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۳۰۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین متغیر
خوراک کباب تابه ای
۱۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تبریزی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۶۰ گرمی، یک لایه کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین متغیر
خوراک کباب تبریزی
۱۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی (تند)

۳۰۰ گرم کباب کاردی پهن تند، دورچین متغیر
خوراک کباب کاردی (تند)
۱۷۲,۹۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با ران مرغ (نیم پرس)

۲۰۰ گرم نصف ران مرغ، ۲۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
زرشک پلو با ران مرغ (نیم پرس)
۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ (یک پرس)

۴۰۰ گرم ران کامل مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
زرشک پلو با ران مرغ (یک پرس)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ (یک و نیم پرس)

۴۰۰ گرم ران کامل مرغ به همراه ۲۰۰ گرم ران مرغ (یک عدد و نصف ران مرغ)، ۵۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۲۰۰...
زرشک پلو با ران مرغ (یک و نیم پرس)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای (نیم پرس)

۱۰۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
چلو کباب تابه ای (نیم پرس)
۶۸,۶۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای (یک پرس)

۲۰۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۳۰۰ cc
چلو کباب تابه ای (یک پرس)
۱۲۰,۴۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای (یک و نیم پرس)

۳۰۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰۰ گرم برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۲,۰۰۰ cc
چلو کباب تابه ای (یک و نیم پرس)
۱۶۶,۶۰۰ تومان

لوبیا پلو (نیم پرس)

۷۵ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
لوبیا پلو (نیم پرس)
۵۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو (یک پرس)

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۲۰۰ cc
لوبیا پلو (یک پرس)
۸۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو (یک و نیم پرس)

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۵۰۰ cc
لوبیا پلو (یک و نیم پرس)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

عدس پلو (نیم پرس)

۷۵ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۰۰ گرم عدس پلو با برنج ایرانی، پیاز داغ، کشمش،ظرف ماکروفر با حجم ۷۵۰ cc
عدس پلو (نیم پرس)
۶۴,۴۰۰ تومان

عدس پلو (یک پرس)

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم عدس پلو با برنج ایرانی، پیاز داغ، کشمش،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۲۰۰ cc
عدس پلو (یک پرس)
۹۹,۰۰۰ تومان

عدس پلو (یک و نیم پرس)

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۵۰۰ گرم عدس پلو با برنج ایرانی، پیاز داغ، کشمش،ظرف ماکروفر، غذا با حجم ۱,۵۰۰cc
عدس پلو (یک و نیم پرس)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص ترنج

۴۵۰ گرم مرغ سرخ شده سس پز، ۲عدد سس مرغ، سیب مینی سرخ کرده مخصوص، ۴۰۰ گرم زرشک پلو ایرانی صدری، ۱ عدد ماست موسیر
زرشک پلو با مرغ مخصوص ترنج
۱۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست بورانی کوچک

کوچک
ماست بورانی کوچک
۹,۰۰۰ تومان

ماست بورانی بزرگ

بزرگ
ماست بورانی بزرگ
۲۱,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان کبابی کوچک

کوچک
ماست و بادمجان کبابی کوچک
۹,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان کبابی بزرگ

بزرگ
ماست و بادمجان کبابی بزرگ
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی کوچک

کوچک
سالاد شیرازی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی بزرگ

۳۰۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی بزرگ
۱۹,۰۰۰ تومان

ماست ساده کوچک

کوچک
ماست ساده کوچک
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده بزرگ

۳۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده بزرگ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار کوچک

کوچک
ماست و خیار کوچک
۹,۰۰۰ تومان

ماست و خیار بزرگ

۳۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار بزرگ
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

رژیمی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۵۰۰میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۵۰۰ تومان

اضافات

سس مرغ

اضافه
سس مرغ
۴,۰۰۰ تومان

پیاز

اضافه
پیاز
۴,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

اضافه
فلفل کبابی
۶,۰۰۰ تومان

دورچین

اضافه
دورچین
۳۹,۰۰۰ تومان

پک قاشق چنگال اضافه

اضافه
پک قاشق چنگال اضافه
۱,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

نان اضافه

اضافه
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان