جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا متوسط

پیتزا مخصوص متیو (متوسط)

سالامی، ژامبون استیک، سس مخصوص، ذرت، زیتون، فلفل رنگی
پیتزا مخصوص متیو (متوسط)
۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (متوسط)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هات داگ
پیتزا مخلوط (متوسط)
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ (متوسط)

پپرونی، قارچ، سس گوجه، پنیر
پیتزا پپرونی و قارچ (متوسط)
۱۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (متوسط)

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل رنگی، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (متوسط)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ (متوسط)

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل رنگی، پنیر
پیتزا ژامبون گوشت و قارچ (متوسط)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (متوسط)

ژامبون استیک، قارچ، پنیر
پیتزا استیک (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی و قارچ (متوسط)

سالامی، قارچ، پنیر
پیتزا سالامی و قارچ (متوسط)
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنیر) (متوسط)

پنیر، زیتون، سس سرآشپز
پیتزا مارگاریتا (پنیر) (متوسط)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ و قارچ (متوسط)

هات داگ، قارچ، پنیر
پیتزا هات داگ و قارچ (متوسط)
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مارینرا (سبزیجات) (متوسط)

کدو، گوجه، قارچ، فلفل رنگی
پیتزا مارینرا (سبزیجات) (متوسط)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (کالزون) (متوسط)

جوجه، سس تند تاباسکو
پیتزا مکزیکی (کالزون) (متوسط)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن و قارچ (متوسط)

بیکن بوقلمون، فلفل رنگی، قارچ، پنیر
پیتزا بیکن و قارچ (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن مخصوص اقلیت (متوسط)

بیکن خوک، فلفل رنگی، قارچ، پنیر
پیتزا بیکن مخصوص اقلیت (متوسط)
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا میتی لاور (متوسط)

گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، فلفل
پیتزا میتی لاور (متوسط)
۲۲,۵۰۰ تومان

پیتزا آل سیزن (متوسط)

مخلوطی از ژامبون ها
پیتزا آل سیزن (متوسط)
۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا رولت (متوسط)

سالامی مرغ، قارچ، پنیر (به صورت کالزون)
پیتزا رولت (متوسط)
۱۷,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلت (متوسط)

گوشت گوساله کبابی، قارچ، پنیر
پیتزا فیلت (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ (متوسط)

فیله گریل شده مرغ
پیتزا فیله مرغ (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا مخصوص متیو (خانواده)

سالامی، ژامبون استیک، سس مخصوص، ذرت، زیتون، فلفل رنگی
پیتزا مخصوص متیو (خانواده)
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، هات داگ
پیتزا مخلوط (خانواده)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ (خانواده)

پپرونی، قارچ، سس گوجه، پنیر
پیتزا پپرونی و قارچ (خانواده)
۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (خانواده)

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل رنگی، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ (خانواده)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ (خانواده)

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل رنگی، پنیر
پیتزا ژامبون گوشت و قارچ (خانواده)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (خانواده)

ژامبون استیک، قارچ، پنیر
پیتزا استیک (خانواده)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی و قارچ (خانواده)

سالامی، قارچ، پنیر
پیتزا سالامی و قارچ (خانواده)
۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنیر) (خانواده)

پنیر، زیتون، سس سرآشپز
پیتزا مارگاریتا (پنیر) (خانواده)
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا هات داگ و قارچ (خانواده)

هات داگ، قارچ، پنیر
پیتزا هات داگ و قارچ (خانواده)
۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مارینرا (سبزیجات) (خانواده)

کدو، گوجه، قارچ، فلفل رنگی
پیتزا مارینرا (سبزیجات) (خانواده)
۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (کالزون) (خانواده)

جوجه، سس تند تاباسکو
پیتزا مکزیکی (کالزون) (خانواده)
۲۹,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن و قارچ (خانواده)

بیکن بوقلمون، فلفل رنگی، قارچ، پنیر
پیتزا بیکن و قارچ (خانواده)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میتی لاور (خانواده)

گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، قارچ، فلفل
پیتزا میتی لاور (خانواده)
۳۲,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن مخصوص اقلیت (خانواده)

بیکن خوک، فلفل رنگی، قارچ، پنیر
پیتزا بیکن مخصوص اقلیت (خانواده)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آل سیزن (خانواده)

مخلوطی از ژامبون ها
پیتزا آل سیزن (خانواده)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت (خانواده)

سالامی مرغ، قارچ، پنیر (به صورت کالزون)
پیتزا رولت (خانواده)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلت (خانواده)

گوشت گوساله کبابی، قارچ، پنیر
پیتزا فیلت (خانواده)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ (خانواده)

فیله گریل شده مرغ
پیتزا فیله مرغ (خانواده)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص متیو

فیله گوساله، فیله مرغ، بیکن بوقلمون، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ مخصوص متیو
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن آمور

۳ تکه فیله مرغ کریسپی
ساندویچ چیکن آمور
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۵۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر
ساندویچ استیک
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب

گوشت گوساله کبابی، قارچ و پنیر
ساندویچ دونر کباب
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری (تند)

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر
ساندویچ پپرونی تنوری (تند)
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیز چیکن

فیله مرغ کبابی، پنیر گودا
ساندویچ چیز چیکن
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کروم بیف تنوری

ژامبون استیک ۹۷%، قارچ و پنیر
ساندویچ کروم بیف تنوری
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بیکن تنوری

بیکن بوقلمون، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون بیکن تنوری
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بیکن مخصوص اقلیت تنوری

بیکن خوک، قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون بیکن مخصوص اقلیت تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ
ساندویچ هات داگ
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

ژامبون تنوری گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال هات داگ
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

کراکف پنیری
ساندویچ کراکف پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن توربو (تند)

جوجه، قارچ، گوجه، پیاز و جعفری
ساندویچ چیکن توربو (تند)
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ رویال چیز متیو

همبرگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال چیز متیو
۱۸,۵۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
همبرگر
۱۱,۵۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد همبرگر
دبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر
چیز برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر، ۲ عدد پنیر
دبل چیز برگر
۱۶,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر، قارچ
قارچ برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص متیو

برگر، قارچ، پنیر
همبرگر مخصوص متیو
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کروم بیف (سرد)

ژامبون استیک ۹۷%
ساندویچ کروم بیف (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بیکن (سرد)

ژامبون بیکن
ساندویچ ژامبون بیکن (سرد)
۱۱,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک با سس قارچ (پرسی)

۲۲۰ گرم فیله گریل شده، سس قارچ
استیک با سس قارچ (پرسی)
۲۸,۰۰۰ تومان

چیکن مانتین (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ کریسپی، سالاد کلم، سیب زمینی
چیکن مانتین (سه تکه)
۱۶,۵۰۰ تومان

چیکن مانتین (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ کریسپی، سالاد کلم، سیب زمینی
چیکن مانتین (چهار تکه)
۱۹,۵۰۰ تومان

جوجه چینی (پرسی)

۳ تکه فیله مرغ پفکی، سیب زمینی، سس تاتار
جوجه چینی (پرسی)
۱۵,۵۰۰ تومان

چیکن پلیت (سه تکه)

فیله مرغ سیخی
چیکن پلیت (سه تکه)
۱۸,۵۰۰ تومان

چیکن پلیت (چهار تکه)

فیله مرغ سیخی
چیکن پلیت (چهار تکه)
۲۲,۵۰۰ تومان

پیش غذا

گارلیک برد

نان سیر ۵ تکه
گارلیک برد
۸,۵۰۰ تومان

قارچ متیو

قارچ متیو
۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده مخصوص

سیب زمینی سرخ شده مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه متیو

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه متیو
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس پنیر با سالامی

چیپس پنیر با سالامی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۳,۰۰۰ تومان

سلاد کلم

سلاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان