نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا استیک

پیتزا استیک

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۳۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۲,۵۰۰ تومان

۲ نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۳۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۹,۵۰۰ تومان

۲ نفره

۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۰,۵۰۰ تومان

۲ نفره

۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۵,۵۰۰ تومان

۲ نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

۲ نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پیتزا چهار فصل

یک نفره

۲۷,۵۰۰ تومان

۲ نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پت و مت ویژه سرآشپز (یک نفره)

پیتزا پت و مت ویژه سرآشپز (یک نفره)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پت و مت ویژه (یک نفره)

یک نفره
پیتزا پت و مت ویژه (یک نفره)
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

۱۰۰ گرم برگر
همبرگر معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۰۰ گرم برگر
همبرگر مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
همبرگر ذغالی
۱۸,۵۰۰ تومان

دوبل چیکن برگر رویال ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
دوبل چیکن برگر رویال ذغالی
۳۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
رویال برگر ذغالی
۲۹,۰۰۰ تومان

هات رویال برگر ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
هات رویال برگر ذغالی
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
چیکن برگر ذغالی
۲۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر قارچ ذغالی

۱۵۰ گرم برگر
چیز برگر قارچ ذغالی
۲۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۰۰ گرم برگر
چیز برگر با قارچ
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پت و مت

ساندویچ ویژه پت و مت
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ شاورما

ساندویچ شاورما
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ

ساندویچ بندری با قارچ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری ۳ تکه

فیله سوخاری 3 تکه
۲۲,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری ۴ تکه

فیله سوخاری 4 تکه
۲۷,۵۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه

سینی مخصوص پت و مت

فیله سوخاری، قارچ سوخاری، برگر ذغالی، سیب زمینی، سالاد کلم
سینی مخصوص پت و مت
۴۵,۰۰۰ تومان

سینی خوراک بندری

سینی خوراک بندری
۲۳,۰۰۰ تومان

منوی کودک

پیتزا کودک پت و مت

پیتزا کودک پت و مت
۱۳,۵۰۰ تومان

فیله گریل پت و مت

فیله گریل پت و مت
۱۶,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی و پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

ایستک قوطی

ایستک قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۵,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

ایستک خانواده

لیمو

۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۷,۰۰۰ تومان

هلو

۷,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان