جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

فست فود ترافیک (مارلیک)

پیتزا آمریکایی

بیف اسموکی

خمیرپیتزا امریکایی، ژامبون ۹۰%گوشت دودی، پنیرپیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
بیف اسموکی

دو نفره(۳۰ سانتیمتری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

تک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت دونر، قارچ، کنجد، فلفل دلمه ای پنیر پیتزا
پیتزا سرآشپز آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون تند ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل دلمه ای، پیاز، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دیترویت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا دیترویت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۶۲,۰۰۰ تومان

دبل

۸۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۶۶,۰۰۰ تومان

دبل

۹۲,۰۰۰ تومان

قارج برگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارج برگر

سینگل

۷۲,۰۰۰ تومان

دبل

۹۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۷۴,۰۰۰ تومان

دبل

۹۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۷۶,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر

برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
اسپشیال برگر

سینگل

۷۸,۰۰۰ تومان

دبل

۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۵۰,۰۰۰ تومان

دبل

۷۵,۰۰۰ تومان

کریسپی برگر

دو عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشو، نان گرد
کریسپی برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون اسموکی تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت دودی ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون اسموکی تنوری
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ترافیک

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۰۰ گرمی، یک عدد فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، خلال چیپس، نان باگت
ساندویچ ویژه ترافیک
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سوپر ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت
ساندویچ هات داگ سوپر ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۳ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

کوکتل دودی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل دودی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۳ عدد فیله مرغ قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۸۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۸۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

دونر کباب گوشت، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

دونر کباب مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت و مرغ

دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت و مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی یک نفره)

دونر کباب گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی گوشت (پرسی یک نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی دو نفره)

دونر کباب گوشت، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی گوشت (پرسی دو نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی یک نفره)

دونر کباب مرغ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی مرغ (پرسی یک نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی دو نفره)

دونر کباب مرغ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی مرغ (پرسی دو نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی یک نفره)

دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی یک نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی دو نفره)

دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ، خیارشور، پیاز و جعفری، یک عدد نان باگت
کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی دو نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله سوخاری (سه تکه)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله سوخاری (چهار تکه)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

۶ عدد کتف سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان پروتچن
کتف سوخاری
۹۳,۰۰۰ تومان

چی سایز

۳ عدد سینه مرغ مرینت شده، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
چی سایز
۱۱۹,۰۰۰ تومان

میکس خانواده

۳ عدد فیله مرغ، ۴ عدد کتف، تکه های سینه مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
میکس خانواده
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اضافات

قارچ و پنیر (اضافه)

یک نفره
قارچ و پنیر (اضافه)
۱۶,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

باگت
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد
نان بروتچن (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سس سالسا (اضافه)

یک نفره، دست ساز
سس سالسا (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

سس قرمز

یک نفره، شرکتی
سس قرمز
۱,۰۰۰ تومان

سس سفید

یک نفره، شرکتی
سس سفید
۱,۰۰۰ تومان

سس فرانسه

یک نفره، شرکتی
سس فرانسه
۱,۰۰۰ تومان

سس خردل

یک نفره، شرکتی
سس خردل
۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ شیر و قارچ (۵۰۰ گرم)

شیر، قارچ، هویج، جو، خامه
سوپ شیر و قارچ (500 گرم)
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ شیر و قارچ (۱ کیلوگرم)

شیر، قارچ، هویج، جو، خامه
سوپ شیر و قارچ (1 کیلوگرم)
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون، پنیر گودا
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۲,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ
وایت فرایز
۶۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سیر، پنیرپیتزا
نان سیر
۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۶۰گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

دوعدد فیله مرغ گریل، نان تست، کاهو، گوجه، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، قارچ، زیتون، ذرت
سالاد فصل
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، کشمش، ذرت، نخودفرنگی، هویج، سس مایونز
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا زرد
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا زرد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا زرد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا زرد
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ساده

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان