جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مانزودیریزو

بیکن گوشت ۹۵ درصد، دلمه، قارچ
پیتزا مانزودیریزو
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، زیتون، هالوپینو، قارچ
پیتزا پپرونی
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فولیاند BBQ

بیکن گوشت ۹۵ درصد، فیله گوشت گوساله ریش ریش شده، زیتون، گوجه فرنگی، سس باربیکیو
پیتزا  فولیاند BBQ
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگریتا

گوجه فرنگی، ریحان
پیتزا مارگریتا
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کیوبیکیو BBQ

سینه مرغ مکعبی، زیتون، گوجه فرنگی، سس باربیکیو
پیتزا کیوبیکیو BBQ
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالوته

قارچ، دلمه، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، کنجد، سیاهدانه
پیتزا سالوته
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا راما

کالباس کراکف مخصوص، دلمه، زیتون، قارچ
پیتزا راما
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سلکتیوو

ترکیب سه نوع پیتزا به انتخاب مشتری
پیتزا سلکتیوو
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه دانیال

ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، مرغ جوجه کباب، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، زیتون
پیتزا ویژه دانیال

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس هات داگ، پنیر گودا، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، سس مخصوص، زیتون
پیتزا سوپریم

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۱۱,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی
پیتزا مخصوص

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، ذرت
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، مرغ جوجه کبابی، پنیر، قارچ، گوجه فرنگی، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سس مخصوص، ژامبون پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ویژه

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، ژامبون پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی ویژه

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، نخود فرنگی، قارچ، پنیر، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، ژآمبون، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه ای، کنجد، سیاه دانه
پیتزا استاف کراست (یک نفره)
۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن برگر

۱۳۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی، پنیر گودا
چیکن برگر
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چیکن برگر با قارچ

۱۳۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی، قارچ، سس مخصوص، گوجه، ریحان
چیکن برگر با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ذغالی

۱۳۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی گریل شده، سس مخصوص، گوجه، ریحان
چیکن برگر ذغالی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیکن برگر ذغالی با قارچ

۱۳۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی گریل شده، قارچ، سس مخصوص، گوجه، ریحان
چیکن برگر ذغالی با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چیز چیکن برگر

۱۳۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی، سس مخصوص، پنیر، گوجه، ریحان
چیز چیکن برگر
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

همبرگر تنوری

۲۸۰گرم گوشت گریل شده، پنیر قارچ، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، گوجه
همبرگر تنوری
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

همبرگر مکزیکی

همبر سس تند
همبرگر مکزیکی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۴۰ گرم گوشت، قارچ، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، گوجه، ریحان
قارچ برگر
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

۱۴۰ گرم گوشت گریل شده، قارچ، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
قارچ برگر ذغالی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

۲۸۰ گرم گوشت گرم، قارچ
دوبل قارچ برگر
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر ذغالی

همبر قارچ
دوبل قارچ برگر ذغالی
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه دانیال

سس مخصوص، خمیر پیتزا، ۱۳۵ گرم گوشت، پنیر گودا، پنیر پیتزا، قارچ، زعفران، کنجد، سیاه دانه، سیب زمینی
همبرگر ویژه دانیال
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۴۰ گرم گوشت، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
همبرگر مخصوص
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۴۰ گرم گوشت گریل شده، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
همبرگر ذغالی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چیزبرگر ذغالی

۱۴۰ گرم گوشت گریل شده، پنیر گودا، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
چیزبرگر ذغالی
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چیزبرگر

۱۴۰ گرم گوشت، پنیر گودا، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
چیزبرگر
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

چیزبرگر با قارچ

چیزبرگر با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ذغالی با قارچ

۱۴۰ گرم گوشت گریل شده، پنیر گودا، قارچ، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
چیزبرگر ذغالی با قارچ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۸۰ گرم گوشت، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
دوبل برگر
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

دوبل چیزبرگر

۲۸۰ گرم گوشت، دو ورقه پنیر گودا، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
دوبل چیزبرگر
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲۸۰ گرم گوشت گریل شده، دو ورقه، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
دوبل برگر ذغالی
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

دوبل چیزبرگر ذغالی با قارچ

۲۸۰ گرم گوشت، دو ورقه پنیر گودا، قارچ، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
دوبل چیزبرگر ذغالی با قارچ
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیزبرگر با قارچ

دوبل چیزبرگر با قارچ
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، ژامبون گوشت، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
رویال برگر
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بیگ مک برگر

۱۴۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، دو ورقه پنیر گودا، ۲ عدد نان مک دونالد، سس، خیارشور، گوجه فرنگی، ریحان
بیگ مک برگر
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست هات داگ

هات داگ، فیله گوساله، سس مخصوص، قارچ، چیپس، پنیر
ساندویچ رست هات داگ
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش، سس مخصوص، سبزیجات
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

گوشت ریش ریش، پنیر، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف تنوری
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

۱۴۰ گرم گوشت گرم گوساله، ۱۵۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، ریحان
ساندویچ میکس
۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ تنوری

۲۷۰ گرم سینه مرغ جوجه کبابی، سس مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ استیک مرغ تنوری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ شکاری

فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه
ساندویچ شکاری
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ شکاری تنوری

فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص، قارچ، پنیر، چیپس
ساندویچ شکاری تنوری
۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه دانیال

سوسیس هات داگ ۹۰%، سس مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه دانیال
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

سوسیس هات داگ ۹۰%، سس مخصوص، قارچ، سیب زمینی خلال شده، پنیر
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ ۹۰%، سس، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

سوسیس هات داگ ۹۰%، سس مخصوص، قارچ، سیب زمینی خلال شده، پنیر، فلفل
ساندویچ چیلی داگ
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص دانیال

گوشت ریش ریش، تکه های جوجه، سس مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ مخصوص دانیال
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی اسپایسی

سه عدد فیله مرغ سوخاری شده، سس مخصوص، گوجه، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ کریسپی اسپایسی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی تنوری

ژامبون پپرونی، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون پپرونی تنوری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

دنر کباب، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی تنوری

گوشت کباب ترکی، قارچ، پنیر، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی تنوری
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، سس، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ژامبون پپرونی، سس، خیارشور، گوجه
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس سه تکه

فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی، نان باگت، سالاد کلم، سس سیر، سس قارچ
فیله استریپس سه تکه
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس پنج تکه

فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی، نان باگت، سالاد کلم، سس سیر، سس قارچ
فیله استریپس پنج تکه
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک چیکن استر

فیله مرغ، سیب زمینی، قارچ، پنیر
خوراک چیکن استر
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک بیف استر

گوشت ریش ریش، پنیر، سیب زمینی، قارچ
خوراک بیف استر
۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک شکاری

فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه
خوراک شکاری
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

خوراک رست بیف

گوشت ریش ریش، سس مخصوص، سبزیجات
خوراک رست بیف
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

خوراک استیک مرغ

۴۰۰گرم سینه مرغ جوجه کبابی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، ترشی کلم، پیاز، فلفل دلمه
خوراک استیک مرغ
۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

هات داگ میلانو

سوسیس هات داگ ۹۰%، سس ناپولینا، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر گودا، زعفران، کنجد، سیاه دانه، پنیر، سیب زمینی
هات داگ میلانو
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

هات داگ مخصوص

هات داگ مخصوص
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

چیزبرگر گرانادا

۱۳۰ گرم گوشت، سس ناپولینا، قارچ، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا، زعفران، کنجد، سیاه دانه، سیب زمینی
چیزبرگر گرانادا
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

استیک مرغ گرانادا

۱۴۰ گرم سینه مرغ، سس مخصوص، قارچ، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا، زعفران، کنجد، سیاه دانه، سیب زمینی
استیک مرغ گرانادا
۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

جوجه تنوری

مرغ، پنیر، قارچ، سیب زمینی
جوجه تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس-پنیر، کنجد و سیاه دانه،
نان سیر
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ
سیب زمینی تنوری
۱۰
۸۹,۰۰۰ ۸۰,۱۰۰ تومان

سالاد

سالاد رژیمی

استیک مرغ گریل شده, کاهو, گوجه, هویج, قارچ, سس مخصرص
سالاد رژیمی
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سالاد ویژه

کاهو، گوجه، ژامبون، ذرت، زیتون، قارچ . مرغ جوجه کبابی
سالاد ویژه
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، زیتون، نان سوخاری، سس مخصوص، ذرت، پنیر پارمسان
سالاد سزار
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۰
۶,۰۰۰ ۵,۴۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰
۱۳,۸۰۰ ۱۲,۴۲۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰
۱۳,۸۰۰ ۱۲,۴۲۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ml
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰
۱۳,۸۰۰ ۱۲,۴۲۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ml
دوغ قوطی عالیس
۱۰
۱۴,۸۰۰ ۱۳,۳۲۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۰
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۱۵۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان