جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ۸۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا یونانی آمریکایی
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۵۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، بیکن گوشت و مرغ، سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

اسپشیال هایدا

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، یک عدد برگر مرغ، یک عدد هات داگ، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلال...
اسپشیال هایدا
۱۸۵,۰۰۰ تومان

هایدا برگر ویژه

۲ عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
هایدا برگر ویژه
۱۵۱,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، یک عدد برگر مرغ، یک عدد هات داگ، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلال...
میکس برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
دوبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، قارچ، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، نان گرد
رویال برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
چیکن برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پنیری

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
قارچ برگر پنیری
۱۲۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
قارچ برگر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان گرد
برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کراکف با پنیر چدار

یک عدد سوسیس کراکف، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ کراکف با پنیر چدار
۱۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص تنوری

۱۴۰ گرم بیکن گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ مخصوص تنوری
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ گوشت تنوری
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت چیلی تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت، فلفل، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ گوشت چیلی تنوری
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ مرغ تنوری
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون هایدا (سرد)

۱۴۰ گرم بیکن گوشت و مرغ ۹۰%، ۱۴۰ گرم مخصوص بره ۹۰ %، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون هایدا (سرد)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون مخصوص (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون مخصوص، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون مخصوص (سرد)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون بره (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون بره، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون بره (سرد)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون بوقلمون (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون بوقلمون، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون بوقلمون (سرد)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون گوشت دودی (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون گوشت دودی، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون گوشت دودی (سرد)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون ژیگو (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون ژیگو، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون ژیگو (سرد)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون پپرونی (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون پپرونی، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون پپرونی (سرد)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون مرغ (سرد)

۲۵۰ گرم ژامبون مرغ، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون مرغ (سرد)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ اکسترا ژامبون مرغ و قارچ (سرد)

۲۵۰ گرم مرغ و قارچ، گوجه، نان باگت
ساندویچ اکسترا ژامبون مرغ و قارچ (سرد)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)

۱۴۰ گرم بیکن گوشت و مرغ، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره مخصوص (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون بره، گوجه، کاهو، سس، نان باگت
ساندویچ ژامبون بره مخصوص (سرد)
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون بوقلمون، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت دودی، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت ژیگو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون پپرونی، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ و قارچ، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ (سرد)
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ مخصوص (سرد)

۱۴۰ گرم کالباس مرغ، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس مرغ مخصوص (سرد)
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۱۴۰ گرم کالباس خشک، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۶۶,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

پکیچ ویژه

۲ عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۸۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پکیچ ویژه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا،(یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، گوجه، فیله مرغ سوخاری شده، نان تست شده، زیتون، پنیر پارمیسان، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ گریل
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، ژامبون گوشت
سالاد پاستا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، خیار
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس
سالاد کلم
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان