جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های رشت

غذای خانگی ته دیگ

چلو کباب

چلو کباب میکس

۳ تکه کباب چنجه گوشت گوساله ۶۰ گرمی، ۳ تکه جوجه کباب ۶۰ گرمی، ۳ تکه کباب ترش ۶۰ گرمی، ۳ تکه جوجه کباب ترش ۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخ...
چلو کباب میکس
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب پیشنهاد ته دیگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی یا کباب چنجه گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰-۳۵...
چلو کباب پیشنهاد ته دیگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص ته دیگ

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، ۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیم...
چلو کباب مخصوص ته دیگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی یا کباب چنجه گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته...
چلو کباب سلطانی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو کباب ترش
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لو...
چلو کباب نگینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو کباب برگ
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کل...
چلو کباب وزیری
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو کباب چنجه
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ مخلوط گوشت گوساله و جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لو...
چلو کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو کباب کوبیده
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۵۰-۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو جوجه کباب ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰-۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو جوجه کباب
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، کره
چلو کره
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۲۵۰-۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک جوجه کباب ترش
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب کوبیده
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ مخلوط گوشت گوساله و جوجه کباب ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب چنجه
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب برگ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب نگینی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کباب ترش
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی یا کباب چنجه گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو،...
خوراک کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۳ تکه کباب چنجه گوشت گوساله ۶۰ گرمی، ۳ تکه جوجه کباب ۶۰ گرمی، ۳ تکه کباب ترش ۶۰ گرمی، ۳ تکه جوجه کباب ترش ۶۰ گرمی، گوجه کبابی، لیم...
خوراک کباب میکس
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب ۲۵۰-۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک جوجه کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ران گریل

یک عدد ران مرغ کامل گریل شده ۳۵۰-۴۰۰ گرمی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک ران گریل
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

خوراک واویشکا مرغ

۲۰۰ گرم سینه مرغ تکه ای، سیب زمینی سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک واویشکا مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک واویشکا گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک واویشکا گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتلت گوشت

۱۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، سیب زمینی سرخ شده، گوجه فرنگی سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
خوراک کتلت گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۲۵۰ گرم گوشت ماهیچه گوساله، ۵۰۰ گرم باقالی پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
باقالی پلو با ماهیچه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۲۵۰ گرم گوشت ماهیچه گوساله سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

شامی رودباری

۲۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، سس مخصوص رودبار، گوجه سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
شامی رودباری
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، سیب زمینی سرخ شده، گوجه سرخ شده، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
چلو کباب تابه ای
۸۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۵۰۰ گرم باقالی پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
باقالی پلو با مرغ (ران)
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، لیمو، کلم قرمز، ریحان، پیاز، نان لواش، کره
زرشک پلو با مرغ (ران)
۴۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، ۴۰۰ گرم لوبیا پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، کره
لوبیا پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۵۰۰ گرم باقالی پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، کره
باقالی پلو
۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

۴۰۰ گرم سبزی پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، کره
سبزی پلو
۱۶,۰۰۰ تومان

عدس پلو

۴۰۰ گرم عدس پلو پخته شده قالبی با برنج ایرانی، کره
عدس پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی

۳۵۰-۴۰۰ ماکارونی پخته شده، ریحان، سس کچاپ، کره
ماکارونی
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت انار بیج

۴۵۰ گرم خورشت اناربیج، ۱۵۰گرم گوشت گوساله، مغز گردو، رب انار، سبزی معطر، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، نان لواش، پیاز
چلو خورشت انار بیج
۴۸,۰۰۰ تومان

خورشت انار بیج (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت اناربیج، ۱۵۰گرم گوشت گوساله، مغز گردو، رب انار، سبزی معطر
خورشت انار بیج (اضافه)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترش شامی

۴۵۰ گرم خورشت ترش شامی، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سس ترش شامی، سیب زمینی سرخ شده، گوجه فرنگی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالب...
چلو خورشت ترش شامی
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت ترش شامی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت ترش شامی، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سس ترش شامی، سیب زمینی سرخ شده، گوجه فرنگی سرخ شده
خورشت ترش شامی (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان (ران)

۴۵۰ گرم خورشت فسنجان، ۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، نان لواش، پیاز
چلو خورشت فسنجان (ران)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان ران (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت فسنجان، ۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ
خورشت فسنجان ران (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت ترش کباب (ران)

۵۰۰ گرم خورشت ترش کباب، ۳۵۰-۴۵۰ گرم سینه مرغ، سیب زمینی سرخ شده، گوجه فرنگی سرخ شده، سس ترش کباب، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قال...
چلو خورشت ترش کباب (ران)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت ترش کباب ران (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت ترش کباب، ۳۵۰-۴۰۰ گرم ران مرغ
خورشت ترش کباب ران (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۵۰ گرم خورشت قیمه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، نان لواش، پیاز
چلو خورشت قیمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت قیمه
خورشت قیمه (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، نان لواش، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو باقالی خورشت

۴۵۰ گرم باقالی خورشت، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی قالبی، نان لواش، پیاز
چلو باقالی خورشت
۳۰,۰۰۰ تومان

باقالی خورشت (اضافه)

۴۵۰ گرم باقالی خورشت
باقالی خورشت (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و موسیر

خانگی
ماست و موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

خانگی
ماست و خیار
۶,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

خانگی
ماست بورانی
۶,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

خانگی
ماست چکیده
۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خانگی
سالاد شیرازی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

خانگی
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سرویس محلی

گردو، اشپل، زیتون، باقالی
سرویس محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

خانگی
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده پنیری

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده پنیری
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی

خانگی
باقالی
۶,۰۰۰ تومان

زیتون

خانگی
زیتون
۷,۰۰۰ تومان

اشپل

خانگی
اشپل
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

خانگی
ترشی لیته
۵,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

خانگی
ترشی کلم
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

میراندا

۷,۰۰۰ تومان

سون آپ

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی شمس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی شمس

لیمو

۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی کاله

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی کاله
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده کاله

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده کاله
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان