نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سرآشپز چیکسای (دو نفره)

فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا سرآشپز چیکسای (دو نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چیکسای

ژامبون، مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
پیتزا مخصوص چیکسای

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا رست بیف

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات کراس

ژامبون، هات داگ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا هات کراس

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

گوشت، مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک (یک نفره)

کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا نیویورک (یک نفره)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک (دو نفره)

کالباس پپرونی، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا نیویورک (دو نفره)
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

ژامبون، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (دو نفره)

ژامبون، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
پیتزا مخلوط (دو نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

غول برگر چیکسای

غول برگر چیکسای
۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر دستی

چیکن برگر دستی
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر دستکشی

برگر دستکشی
۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

چیز برگر فرانسوی
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص چیکسای

ساندویچ مخصوص چیکسای
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رولت

ساندویچ هات رولت
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میت رولت

ساندویچ میت رولت
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

رست بیف (پرسی)

رست بیف (پرسی)
۲۸,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیری (پرسی)

هات داگ پنیری (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بشقاب داغ چیکسای

بشقاب داغ چیکسای
۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ گوشت

بشقاب داغ گوشت
۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ چیکن

بشقاب داغ چیکن
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۰۰۰ تومان

قارچ پنیری

قارچ پنیری
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

نوشابه قوطی پپسی ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

نوشابه قوطی میراندا ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

نوشابه خانواده پپسی ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

نوشابه خانواده میراندا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی ۳۳۰ میل لیتر
دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خبوشان

دوغ بطری کوچک خبوشان ۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خبوشان
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خبوشان

دوغ خانواده خبوشان ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خبوشان
۵,۰۰۰ تومان