نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ فلافل با سس

ساندویچ فلافل با سس
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی با سس

ساندویچ سوسیس آلمانی با سس
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

ساندویچ جگر بندری
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۵,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۴,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان