جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر شرکتی

مک برگر شرکتی

۱۲۰گرم برگر،مخلفات
مک برگر شرکتی
۳۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر شرکتی

۱۲۰گرم برگر،پنیر گودا، مخلفات
چیز برگر شرکتی
۳۶,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر شرکتی

دوعدد برگر ۱۲۰ گرمی، پنیرگودا، مخلفات
دبل چیز برگر شرکتی
۵۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر شرکتی

۱۲۰گرم برگر، ژامبون گوشت ۶۰%، پنیر رنده شده، مخلفات
رویال برگر شرکتی
۳۹,۰۰۰ تومان

غول برگر شرکتی

۲۴۰گرم برگر، پنیرگودا، رنده شده، ژامبون، مخلفات
غول برگر شرکتی
۶۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر شرکتی

۱۲۰گرم برگر،قارچ وپنیر،مخلفات
ماشروم برگر شرکتی
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

میکس هات داگ آمریکایی

ژامبون گوشت و مرغ،هات داگ،پنیررنده شده،فلفل دلمه ای،ذرت ، گوجه،قارچ
میکس هات داگ آمریکایی
۶۸,۰۰۰ تومان

میکس هات داگ ایتالیایی

ژامبون گوشت ومرغ ،هات داگ،پنیررنده شده،ذرت،فلفل دلمه ای،گوجه،قارچ
میکس هات داگ ایتالیایی
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژنوا امریکایی

ژامبون گوشت ومرغ،کباب ترکی مرغ،پنیررنده شده،ذرت،فلفل دلمه ای،قارچ
پیتزا مخصوص ژنوا امریکایی
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزامخصوص ژنوا

ژامبون گوشت ومرغ،کباب ترکی مرغ،پنیررنده شده،ذرت،فلفل دلمه ای،قارچ
پیتزامخصوص ژنوا
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزاهات داگ ایتالیایی

ژامبون ورقه ای گوشت ،هات داگ،قارچ،پنیررنده شده،زیتون،ذرت،فلفل دلمه ای
پیتزاهات داگ ایتالیایی
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزاهات داگ امریکایی

ژامبون ورقه ای گوشت ،هات داگ،قارچ،پنیررنده شده،زیتون،ذرت،فلفل دلمه ای
پیتزاهات داگ امریکایی
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژنوا ایتالیایی

ژامبون گوشت ومرغ،کباب ترکی مرغ،پنیررنده شده،ذرت،فلفل دلمه ای،قارچ
پیتزا مخصوص ژنوا ایتالیایی
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

ژامبون گوشت و مرغ پنیر رنده شده قرج و فلفل گوجه و ذرت
پیتزا مخلوط مینی
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن مینی

سینه مرغ گیریل شده پنیر رنده شده قارچ فلفل گوجه ذرت
پیتزا چیکن مینی
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس دونر آمریکایی

گوشت رست بیف، دونر گوشت، پنیر رنده شده، فلفل، گوجه، ذرت
پیتزا میکس دونر آمریکایی
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس دونر ایتالیایی

گوشت رست بیف، دونر گوشت، پنیر رنده شده، گوجه، فلفل، قارچ، ذرت
پیتزا میکس دونر ایتالیایی
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پیشنهاد سرآشپز

گوشت رست شده، سالامی، پنیر پارمسان، پنیر پارمیجانو
پیتزا پیشنهاد سرآشپز

متوسط آمریکایی

۷۲,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس سرآشپز

سینه مرغ گریل شده، گوشت رست شده، پنیر پارمیجانو، قارچ، زیتون، ذرت
پیتزا میکس سرآشپز

متوسط آمریکایی

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رستیکا

گوشت رست شده، پنیر، قارچ
پیتزا رستیکا

متوسط آمریکایی

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکانا

سینه مرغ گریل شده، پنیر، قارچ
پیتزا چیکانا

متوسط آمریکایی

۷۱,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا شاورما چیکن

کباب ترکی مرغ، پنیر و قارچ، ذرت و فلفل
پیتزا شاورما چیکن

متوسط آمریکایی

۷۲,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سینه مرغ گریل شده، پنیر پارمیجانو، قارچ و زیتون
پیتزا مخصوص

متوسط آمریکایی

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل، گوجه، ذرت
پیتزا مخلوط

متوسط آمریکایی

۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی هات

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، پنیر، سس مخصوص، قارچ، گوجه و زیتون
پیتزا سیسیلی هات

متوسط آمریکایی

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی هات

پپرونی، پنیر، سس مخصوص، قارچ، فلفل، گوجه
پیتزا پپرونی هات

متوسط آمریکایی

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

پیتزا رستیکا، پیتزا چیکانا، پیتزا پپرونی، پیتزا سبزیجات
پیتزا چهارفصل

متوسط آمریکایی

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کدو، بادمجان، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، بیبی کورن، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط آمریکایی

۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

پنیر، قارچ، فلفل، گوجه، ذرت
پیتزا ماشروم

متوسط آمریکایی

۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده ایتالیایی

۵۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ، گوجه، خیار، کاهو
چیکن برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ژنوا

۱۵۰ گرم سینه مرغ، پنیررنده شده، پنیرگودا، قارچ، گوجه خیارشور، کاهو
چیکن برگر ژنوا
۵۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ،۱۲۰ گرم برگرگوشت، پنیرگودا رنده شده، با مخلفات
میکس برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

مک برگر

۱۲۰ گرم برگر دستی، سس مخصوص
مک برگر
۴۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص
چیز برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی، پنیر گودا، سس مخصوص
دبل چیز برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر دستی، ژامبون ۹۰%، پنیر گودا، سس مخصوص
رویال برگر
۵۱,۰۰۰ تومان

غول برگر

۲۴۰ گرم برگر دستی، ژامبون ۹۰%، پنیر گودا، قارچ، پنیر پارمیجانو، سس مخصوص
غول برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۲۰ گرم برگر دستی، پنیر پارمیجانو، قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب ژنوا

هات داگ،۱۳۰گرم فیله،۱۲۰گرم برگر،ژامبون مرغ،قارچ وپنیر،مخلفات
ساندویچ بمب ژنوا
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزامخصوص ژنوا ایتالیایی

ژامبون گوشت ومرغ،کباب ترکی مرغ،پنیررنده شده،ذرت،فلفل دلمه ای،قارچ
پیتزامخصوص ژنوا ایتالیایی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص نوژا(ژنوا)

فیله مرغ گریل شده ژامبون قارج و پنیر
ساندویچ مخصوص نوژا(ژنوا)
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل هات داگ

۲عدد هات داگ به همراه پنیر فراوان
ساندویچ دوبل هات داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل هات داگ

۲ عدد هات داگ و پنیر و قارچ
ساندویچ دوبل هات داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سوخاری

یک عدد هات داگ سوخاری، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

فیله مرغ گریل، ۱۲۰ گرم همبرگر مخصوص، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ زاپاتا
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمیجانو، قارچ، سس مخصوص
ساندویچ فیلادلفیا
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رستیکا

گوشت استیک رست شده، قارچ، پنیر
ساندویچ رستیکا
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن کریسپی

سینه مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ چیکن کریسپی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ

هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، قارچ
ساندویچ رویال هات داگ
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

فقط گوشت کباب ترکی گوشت، کباب ترکی مرغ، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن میکس (سرد)

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیاشور
ساندویچ بیکن میکس (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه با سس آلفردو

پاستا پنه، سس شیر و خامه، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا پنه با سس آلفردو
۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا عربیتا هات

سس ناپولی، فیله مرغ چیلی تند، پنیر پارمسان
پاستا عربیتا هات
۵۹,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

برگر پیشنهاد سرآشپز (پرسی)

۱۲۰ گرم برگر دستی، نان مخصوص، قارچ سوخاری، سیب زمینی، پنیر
برگر پیشنهاد سرآشپز (پرسی)
۶۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ گریل (پرسی)

۳ تکه فیله مرغ گریل شده، گوجه، کاهو، خیارشور
فیله مرغ گریل (پرسی)
۴۹,۰۰۰ تومان

غذای کودک (پرسی)

ناگت مرغ، سیب زمینی، فیله مرغ گریل
غذای کودک (پرسی)
۴۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (پرسی)

فقط گوشت کباب ترکی کباب ترکی گوشت، کباب ترکی کاهو، خیارشور، گوجه
کباب ترکی (پرسی)
۵۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

به همراه سالاد کلم، سیب زمینی، نان بروچن
فیله استریپس
۶۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب تنوری ویژه

سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیررنده شده،ذرت(بصورت قالبی و حجم بیشتر)
سیب تنوری ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

نان بروچن

نان بروچن
۲,۵۰۰ تومان

نان باگت

نان باگت
۵,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۷تا ۱۰تیکه سینه مرغ سوخاری شده
لقمه سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ سوخاری

۸ تکه ناگت مرغ، سیب زمینی سرخ شده
ناگت مرغ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۲۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، ژامبون، قارچ پنیر پیتزا، ذرت
سیب زمینی تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس
قارچ سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد چیکن

سالاد فصل، پنیر پارمسان، فیله مرغ
سالاد چیکن
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان