جست‌وجو در اسنپ‌فود

استیک

استیک داین

استیک داین
۵۹,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

استیک فلفل
۶۸,۰۰۰ تومان

استیک اسفناج

استیک اسفناج
۶۸,۰۰۰ تومان

استیک مرغ اسفناج

استیک مرغ اسفناج
۴۰,۰۰۰ تومان

استیک پامادر

استیک پامادر
۷۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ لمون

استیک مرغ لمون
۳۸,۰۰۰ تومان

استیک قارچ

استیک قارچ
۶۸,۰۰۰ تومان

بیف پارمزان

بیف پارمزان
۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن پارمزان

چیکن پارمزان
۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا

فتو چینی آلفردو با سس سفید

فتو چینی آلفردو با سس سفید
۳۴,۰۰۰ تومان

فورننتین

فورننتین
۳۱,۰۰۰ تومان

پاستا میگو

پاستا میگو
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
۳۲,۰۰۰ تومان

پاستا تورینو

پاستا تورینو
۳۴,۰۰۰ تومان

پاستا اسپشیال

پاستا اسپشیال
۴۰,۰۰۰ تومان

کاسترل مرغ

کاسترل مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

کاسترل گوشت

کاسترل گوشت
۳۸,۰۰۰ تومان

کالابرس

کالابرس
۳۴,۰۰۰ تومان

اسپاگتی

اسپاگتی کاربنرا

اسپاگتی کاربنرا
۳۲,۰۰۰ تومان

اسپاگتی مارانرا

اسپاگتی مارانرا
۲۸,۰۰۰ تومان

اسپاگتی ایتالیایی

اسپاگتی ایتالیایی
۳۵,۰۰۰ تومان

اسپاگتی لازانیا

اسپاگتی لازانیا
۳۷,۰۰۰ تومان

اسپاگتی بلونز

اسپاگتی بلونز
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا بیکن

پیتزا بیکن
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

پیتزا سالامی
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتالیایی
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج

پیتزا اسفناج
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مدیترانه

پیتزا مدیترانه
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
رایگان

ساندویچ

چیز برگر

چیز برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب

ساندویچ دونر کباب
۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بروسکتا

بروسکتا
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

سالاد بالزامیک
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سیر دار

نان سیر دار
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

باواریا

باواریا
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان