نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت پنیر ورقه ای
همبرگر

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز حلقه ای
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، فیله مرغ تازه طعم دار شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ ایتالیایی

پپرونی، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هات داگ ایتالیایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، پیاز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزیا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا کالزیا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۳۰۰ گرمی)، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل دو نفره
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

پپرونی، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هات داگ

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سه نفره

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (سه نفره)

پیتزا بیکن گوشت سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، پیاز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت سه نفره
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا سه نفره
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف سه نفره
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، سینه مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ سه نفره
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی سه نفره
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ذرت، زیتون، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات سه نفره
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر سه نفره
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، پنیر، گوجه، سس یک نفره
پیتزا پنیر سه نفره
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی سه نفره

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا یونانی سه نفره
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزیا سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا کالزیا سه نفره
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا ویژه، ۱/۴ پیتزا رست بیف۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل سه نفره
۱۸۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۱۴۰گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
فیله برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، بیکن گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
بیکن برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

خیارشور، گوجه، کاهو، هات داگ نورنبرگ، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
ناموجود

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
ناموجود

ساندویچ هات داگ پنیر

خیار شور، گوجه، کاهو، هات داگ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیر
ناموجود

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
ناموجود

ساندویچ زاپاتا

۱۴۰ گرم گوشت، فیله کبابی، پنیر، گوجه، خیار، شور، سس مخصوص
ساندویچ زاپاتا
ناموجود

سوخاری

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۳۰-۱۷۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

۶ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۳۰-۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (شش تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون، سس مخصوص
سالاد مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

۷۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون
۳۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان