جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اراک

پیتزا پیتزا پارسیان (اراک)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت پنیر ورقه ای
همبرگر

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ، پنیر گودا، ذرت قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، کنجد سیاه، کنجد سفید
پیتزا یونانی

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس یک نفره
پیتزا پنیر

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، ژامبون مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز حلقه ای
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، فیله مرغ تازه طعم دار شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتیمتری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ ایتالیایی (دو نفره)

پپرونی، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هات داگ ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط کالباس مرغ ۶۰درصد و سالامی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، پیاز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۶۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کنجد
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزیا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا کالزیا

یک نفره (۲۳ سانتیمتری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتیمتری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۳۰۰ گرمی)، ۱/۴ پیتزا سالامی، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل دو نفره
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

پپرونی، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هات داگ

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (سه نفره)

پیتزا بیکن گوشت سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، بیکن ۹۷% گوشت، قارچ، پنیر، فلفل، پیاز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت سه نفره
۲۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ژامبون مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا سه نفره
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف سه نفره
۳۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، سینه مرغ طعم دار شده ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ سه نفره
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی سه نفره
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ذرت، زیتون، قارچ بلانچ، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات سه نفره
۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، قارچ بلانچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر سه نفره
۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ سه نفره

پپرونی، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا هات داگ سه نفره
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، پنیر، گوجه، سس یک نفره
پیتزا پنیر سه نفره
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی سه نفره

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا یونانی سه نفره
۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزیا سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زعفران، کنجد سیاه، کنجد سفید، پنیر
پیتزا کالزیا سه نفره
۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل سه نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتیمتری (۴۰۰ گرمی)، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا ویژه، ۱/۴ پیتزا رست بیف۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل سه نفره
۲۵۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۰۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۱۴۰گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
فیله برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت گوساله، بیکن گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
بیکن برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۳۰-۱۷۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده ، نان تست، زیتون سیاه، پنیر پارمیسان، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون، سس مخصوص
سالاد مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

۷۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان