جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت کوچک

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا قارچ و گوشت کوچک

نرمال

۷۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت بزرگ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا قارچ و گوشت بزرگ

نرمال

۸۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۷,۰۰۰ تومان

هال پیتزا کوچک

کالباس گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
هال پیتزا کوچک

نرمال

۶۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۶,۰۰۰ تومان

هال پیتزا بزرگ

کالباس گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
هال پیتزا بزرگ

نرمال

۷۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کوچک

پپرونی، هالوپینو، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا پپرونی کوچک

نرمال

۶۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

پپرونی، هالوپینو، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا پپرونی بزرگ

نرمال

۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک کوچک

فیله استیک دودی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا استیک کوچک

نرمال

۷۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک بزرگ

فیله استیک دودی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا استیک بزرگ

نرمال

۸۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو کوچک

فیله مرغ، پیاز، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، سس پستو
پیتزا چیکن پستو کوچک

نرمال

۶۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو بزرگ

فیله مرغ، پیاز، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، سس پستو
پیتزا چیکن پستو بزرگ

نرمال

۷۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو کوچک

فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس باربیکیو
پیتزا چیکن باربیکیو کوچک

نرمال

۶۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو بزرگ

فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس باربیکیو
پیتزا چیکن باربیکیو بزرگ

نرمال

۷۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کوچک

ریحان، پنیر موزارلا، گوجه گیلاسی، سس مخصوص هال
پیتزا مارگاریتا کوچک

نرمال

۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا بزرگ

ریحان، پنیر موزارلا، گوجه گیلاسی، سس مخصوص هال
پیتزا مارگاریتا بزرگ

نرمال

۶۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی کوچک

گوجه گیلاسی، پیاز، زیتون، پنیر فتا، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا یونانی کوچک

نرمال

۵۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی بزرگ

گوجه گیلاسی، پیاز، زیتون، پنیر فتا، پنیر موزارلا، سس مخصوص هال
پیتزا یونانی بزرگ

نرمال

۶۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر کریسپی

گوشت ۱۵۰ گرمی گوساله، پنیر مخصوص، پنیر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص
برگر کریسپی
۷۱,۰۰۰ تومان

برگر پنیری

گوشت ۲۰۰ گرمی گوساله، پنیر مخصوص، پنیر چیزبرگر، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، پیاز، سس مخصوص
برگر پنیری
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر فرانسوی

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، نان پنیر دار، خیار شور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس مخصوص
همبرگر فرانسوی
۶۴,۰۰۰ تومان

چیزبرگر فرانسوی

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، نان پنیر دار، پنیر چیز برگر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس مخصوص
چیزبرگر فرانسوی
۷۰,۰۰۰ تومان

هال برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، پنیر هلندی، پوره آووکادو، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص
هال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس مخصوص
همبرگر
۵۸,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، پنیر چیزبرگر، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، پیاز، سس مخصوص
چیزبرگر
۶۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر با پنیر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر با پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

دابل برگر

گوشت تازه ۳۰۰ گرمی گوساله، پنیر چیزبرگر، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، پیاز، سس مخصوص
دابل برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، پنیر چیزبرگر، بیکن گوساله، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
بیکن برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

مگا برگر

۲ عدد فیله مرغ کبابی،گوشت تازه ۱۵۰ گرمی، پنیر چیزبرگر، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
مگا برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

گوشت تازه ۱۵۰ گرمی گوساله، پنیر چیزبرگر، فلفل هالوپینا، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
چیلی برگر
۶۶,۰۰۰ تومان

وجی برگر

سویا، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، آووکادو، پیاز، سس مخصوص
وجی برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

لمب برگر

گوشت تازه گوسفندی ۱۵۰ گرم، پنیر چیزبرگر، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
لمب برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

گوشت مرغ تازه ۱۵۰ گرم، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
چیکن برگر
۵۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با پنیر

گوشت مرغ تازه ۱۵۰ گرم، گوجه فرنگی، خیارشور ، کاهو، پیاز، سس مخصوص
چیکن برگر با پنیر
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، سس تارتار
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۳ عدد فیله مرغ، پنیر تست، کاهو، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

۳ عدد فیله مرغ مزه دار شده، سس قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ چیکن فاهیتا
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک فیلادلفیا

فیله ۱۲۰ گرمی گوساله، سس قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص
ساندویچ استیک فیلادلفیا
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ فرانکفورتر

هات داگ، پیاز، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ فرانکفورتر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک مرغ

سینه مرغ، دورچین، سبزیجات، سیب زمینی، سس مخصوص
استیک مرغ
۶۹,۰۰۰ تومان

چیکن فاهیتا

۳ عدد فیله مرغ مزه دار شده، کدو، بادمجان، سیب زمینی، پیاز، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، کاهو.نان مخصوص
چیکن فاهیتا
۶۶,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس تارتار، نان
فیله مرغ سوخاری
۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه مرغ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا
۷۲,۰۰۰ تومان

لازانیا

گوشت ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
لازانیا
۶۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و بیکن

سیب زمینی با قارچ و بیکن
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۶,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۳۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر هال

سیب زمینی، پنیر، قارچ، ژامبون, سس مخصوص
سیب زمینی با پنیر هال
۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر هال

چیپس، پنیر, سس مخصوص
چیپس و پنیر هال
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۳۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی توپی

سیب زمینی توپی
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس پنیر

سیب زمینی با سس پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی نیویورکی با ادویه مخصوص

سیب زمینی نیویورکی با ادویه مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

هال سالاد

کاهو، خیار، گوجه فرنگی، ذرت، مرغ باربیکیو، تخمه کتان، زیتون، پاپریکا، اورگانو، سس مخصوص
هال سالاد
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ سوخاری، زیتون، پنیر پارمزان، نان تست، سس مخصوص
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، خیار، گوجه فرنگی، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد سبز
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، جوانه ماش، هویج، کشمش، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۹,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۸,۰۰۰ تومان