جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذاهای فرنگی

فیله مرغ

فیله مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

میگو سوخاری
۴۱,۰۰۰ تومان

فیله استیک

فیله استیک
۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

جوجه چینی
۲۷,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک قزل آلا

خوراک قزل آلا
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک تیلاپیلا

خوراک تیلاپیلا
۲۶,۰۰۰ تومان

کیوسکی

کیوسکی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بلدرچین

چلو کباب بلدرچین
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شاندیز

چلو کباب شاندیز
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۷,۰۰۰ تومان

چلو برگ مخصوص گوسفندی

چلو برگ مخصوص گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

دیزی

دیزی
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب بلغاری شهرزاد

کباب بلغاری شهرزاد
۷۰,۰۰۰ تومان

کباب فیله حلزونی گوسفندی

کباب فیله حلزونی گوسفندی
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو مجلسی

زرشک پلو مجلسی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

خوراک جوجه کباب بی استخوان
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب دودی تبریزی

کباب دودی تبریزی
۳۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری

کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

باقالا قاتوق با تیلاپیلا

باقالا قاتوق با تیلاپیلا
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

دیس مزه شهرزاد

دیس مزه شهرزاد
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص شهرزاد

سالاد مخصوص شهرزاد
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان