نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

برگر ۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر ویژه، سس تک نفره
چیز برگر

دوبل

۷۹,۰۰۰ تومان

سینگل

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، سس مخصوص، پنیر پروسس، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۹۹,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۱سالاد کلم، ۱نان بروچن، سس تک نفره ۱ عدد سس مخصوص قرمز وسفید
فیله استریپس (چهار تکه)

اسپایسی

۹۴,۵۰۰ تومان

نرمال

۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۱,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۱۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۱ سالاد کلم، ۱نان بروچن، سس تک نفره
فیله استریپس (سه تکه)

نرمال

۸۱,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سوپریم ژان (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا سوپریم ژان (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون سالامی، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا فاهیتا (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، پنیر پروسس، پنیر پیتزا، سس تک نفره
 پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۶۵,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۱۳,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا وی آی پی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت ریش شده، ژامبون سالامی فلفل تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا وی آی پی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۱,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۱۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، سیر تازه، فلفل تند، قارچ، پنیر
پیتزا سیر (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۴۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۵۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، سس مخصوص، پنیر پروسس، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۱۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا بریتو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری رول شده، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، ژامبون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پر، سس، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا بریتو (آمریکایی)
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (دو نفره)

پیتزا سوپریم ژان آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا سوپریم ژان آمریکایی (دو نفره)
۱۵۵,۵۰۰ تومان

پیتزا وی آی پی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوشت ریش شده، ژامبون سالامی فلفل تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا وی آی پی آمریکایی (دو نفره)
۲۰۲,۵۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش شده، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا فاهیتا آمریکایی (دو نفره)
۱۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، ۳۲سانتی متری، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات آمریکایی (دو نفره)
۹۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آ مریکایی ۳۲سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی (دو نفره)
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، پنیر پروسس، سس تک نفره
پیتزا رست بیف آمریکایی (دو نفره)
۱۹۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزاآمریکایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (دو نفره)
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده ریش شده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (دو نفره)
۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر آمریکایی (دو نفره)

سس مخصوص، سیر تازه، فلفل تند، قارچ، پنیر
پیتزا سیر آمریکایی (دو نفره)
۶۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (دو نفره)
۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مخلوط آمریکایی (دو نفره)
۱۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سوپریم ژان ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ژامبون سالامی اسلایس شده، سس ...
پیتزا سوپریم ژان ایتالیایی (دو نفره)
۱۵۵,۵۰۰ تومان

پیتزا وی آی پی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت ریش شده، بیکن، فلفل تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه،
پیتزا وی آی پی ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۲,۵۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار، بیکن سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا فاهیتا ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه اسلایسی، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۹۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، ۱۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، ریش شده قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس تک نفره
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر ایتالیایی (دو نفره)

سس مخصوص، سیر تازه، فلفل تند، قارچ، پنیر
پیتزا سیر ایتالیایی (دو نفره)
۶۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۸۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲سانتی متری، سوسیس، کالباس گوشت، ژآمبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مخلوط ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۷,۵۰۰ تومان

برگر

برگر کلاسیک

نان مک، خیارشور، گوجه، گوشت گریل ۱۴۰گرم، پنیر گودا، ژامبون سالامی، سس مخصوص قارچ
برگر کلاسیک
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر ویژه، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۶۶,۰۰۰ تومان

دوبل

۷۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ژان

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، فیله مرغ گریل شده ۵۰ گرم،بیکن ودورچین کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان برگر...
همبرگر مخصوص ژان
۷۸,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر ۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر ویژه، پنیر گودا، سس تک نفره
قارچ برگر

سینگل

۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل

۸۲,۰۰۰ تومان

بیف برگر

برگر ۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر ویژه، سس تک نفره
بیف برگر

سینگل

۶۴,۰۰۰ تومان

دوبل

۷۱,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

نان مک، خیارشور، گوجه، سس مخصوص قارچ، گوشت گریل۱۴۰گرمی، پنیر گودا، ژامبون سالامی،
برگر کلاسیک
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رویال هات داگ

نان مخصوص، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، هات داگ، پنیر پیتزا، ژامبون سالامی، قارچ
ساندویچ رویال هات داگ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کرانچی تند

نان مخصوص مک، سس مخصوص، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس خردل، کرانچی، فلفل هالپینو
ساندویچ هات داگ کرانچی تند
۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

ژامبون تنوری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ لاکچری

۱۳۰ گرم شنیسل مرغ تفت داده شده، ژامبون سالامی پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، سس تک نفره
ساندویچ لاکچری
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریلد فیله

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، سس یک نفره
ساندویچ گریلد فیله
۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ دراگون

۱۵۰ گرم شنیسل مرغ سوخاری (تند)، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ دراگون
۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی، سس قارچ، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ استیک مرغ
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ سرخ شده، پنیری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دودی

یک عدد هات داگ گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ دودی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی (سرد)

ژامبون سالامی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ سالامی (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

لازانیا

۴ لایه پاستا ورقه ای، گوشت چرخ کرده، سس رب گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
 لازانیا
۷۸,۵۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه آلفردو
۶۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۱ سالاد کلم، ۱نان بروچن، سس تک نفره
فیله استریپس (سه تکه)

نرمال

۸۱,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۸۱,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۱ سالاد کلم، ۱نان بروچن، سس تک نفره و ۴ عدد سس مخصوص سفید وقرمز
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۹۴,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۹۴,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۲سالاد کلم، ۲ نان بروچن، سس تک نفره و ۲عدد سس مخصوص سفید وقرمز
فیله استریپس (پنج تکه)

نرمال

۱۱۵,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۱۱۵,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (هشت تکه)

۸ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، ۳ سالاد کلم،۳ نان بروچن، سس تک نفره ۳عدد سس مخصوص سفید وقرمز
فیله استریپس (هشت تکه)

نرمال

۱۵۷,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۷,۵۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۸ تکه کتف و بال سوخاری سیب زمینی سرخ کرده ۱ سالاد کلم ۲ نان بروچن سس تک نفره
کتف و بال سوخاری
۷۶,۰۰۰ تومان

سس مخصوص کنتاکی قرمز

سس مخصوص کنتاکی قرمز
۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۶,۰۰۰ تومان

غذای کودک

یک تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، آبمیوه
غذای کودک
۳۹,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروچن (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فیتنس

کاهو، ذرت، هویج، گوجه، گوشت گریل شده، فیله مرغ گریل شده، میوه، مغزیجات،
سالاد فیتنس
۷۷,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، چیپس، ذرت، زیتون، خیار، گوجه، فیله مرغ گریل شده، قارچ، هویج، ژامبون سالامی، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

کاهو، ژامبون، گوجه، سس مخصوص ذرت، زیتون، فلفل دلمه
سالاد ژامبون
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج رنده شده، ذرت، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، نان تست شده، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، سس سزار
سالاد سزار
۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، فیله مرغ سوخاری، پنیر پارمسان، نان تست
سالاد سزار سوخاری
۷۶,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۳,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی فرایز

سیب زمینی، دیپ پنیر چدار، پنیر پارمسان، ژامبون سالامی، پیازچه
سیب زمینی فرایز
۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری، سس مخصوص، سس کچاپ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
سیب زمینی تنوری
۴۸,۵۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶عدد پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۴۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو

بزرگ (دو نفره)

۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ سوخاری

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)، ۱۰-۱۲ تا قارچ سوخاری، سس تک نفره
سیب زمینی و قارچ سوخاری
۷۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص ژان

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس تک نفره
سیب زمینی مخصوص ژان
۹۳,۰۰۰ تومان

سس مخصوص کنتاکی

سس مخصوص کنتاکی
۵,۰۰۰ تومان

سس یک نفره

سس یک نفره
۶۵۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سالاد سزار
۸,۰۰۰ تومان

سس سالاد

سس سالاد
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی آلوورا بطری

نوشیدنی بطری آلوورا
نوشیدنی آلوورا بطری
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

دوغ قوطی عالیس ۳۳۰میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۱۰۰ تومان

میرندا

۸,۱۰۰ تومان

سون آپ

۸,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

کلاسیک

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

موهیتو

۱۰,۹۰۰ تومان

لیموناد

۱۰,۹۰۰ تومان

کیوی

۱۰,۹۰۰ تومان

بلوبری

۱۰,۹۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا بلک ولف

نوشیدنی انرژی زا بلک ولف
۲۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان